Feb 19 2024

/

Tłumaczenie świadectwa maturalnego na język niemiecki - kiedy może się przydać?

Świadectwa, akty, umowy, zeznania — te wszystkie dokumenty powinny zostać przetłumaczone przez jedną osobę — tłumacza przysięgłego. Jest to specjalista w zakresie przekładu dokumentów wydawanych i wymaganych przez organy administracyjne oraz rozmaite instytucje państwowe. W zakresie jego kompetencji znajduje się również tłumaczenie świadectwa maturalnego np. na język niemiecki. Kiedy warto zlecić tłumaczenie tego dokumentu?

Uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa maturalnego na język niemiecki

Niemcy pozostają bezsprzecznym liderem, jeśli chodzi o miejsce na emigrację zarobkową. Zgodnie ze statystykami u naszych zachodnich sąsiadów mieszka około dwóch milionów Polaków lub osób polskiego pochodzenia. Posiadanie przetłumaczonych dokumentów, które potwierdzają nasze wykształcenie, pomoże znaleźć lepszą pracę w Niemczech. Tamtejsi pracodawcy oczekują, że ich pracownicy będą mieli świadectwa potwierdzające ukończenie szkoły (dotyczy to przede wszystkim osób aplikujących na stanowiska techniczne). O przekład warto postarać się jeszcze przed opuszczeniem kraju – skorzystanie z usługi jest tańsze i prostsze w ojczyźnie.

Przy aplikowaniu na studia

Podstawowym dokumentem uprawniającym do przyjęcia do szkoły wyższej jest właśnie świadectwo maturalne. Polska matura jest honorowana na wszystkich niemieckich uczelniach. Polacy mają zatem prawo rozpoczęcia studiów na takich samych zasadach, co ich niemieccy rówieśnicy. Nieco inaczej jest w przypadku osób, które ukończyły technikum lub liceum profilowane. Wówczas niezbędne jest zdanie egzaminu, które potwierdza równoważność wykształcenia niezbędnego do podjęcia nauki w szkole wyższej.

Jak przeliczany jest wynik polskiej matury?

Chcąc dowiedzieć się, jaką ocenę dostanie się w niemieckim systemie edukacyjnym, należy obliczyć średni wynik procentowy ze wszystkich egzaminów, a następnie odjąć otrzymaną wartość od 100. Liczbę należy podzielić przez 70, a następnie trzykrotnie zwiększyć i dodać 1. Odpowiednie przeliczenia powinny zostać wykonane przez tłumacza i umieszczone w dokumencie docelowym. Każda niemiecka uczelnia podaje na swojej stronie progi minimalne. Ponadto należy pamiętać o wymogu dobrej znajomości języka.

Podczas szukania pracy

Potwierdzenie zakończenia pewnego etapu edukacji jest wymagane szczególnie często przez pracodawców w Niemczech, zwłaszcza w ofertach związanych z pracą biurową. Żeby móc aplikować na tego typu stanowisko należy dopełnić szeregu formalności, wśród których znajduje się między innymi konieczność przedstawienia pewnych dokumentów. W przypadku ofert pracy w strukturach rządowych pod uwagę są brane jedynie te papiery, które zostały przetłumaczone przez osobę mającą ku temu odpowiednie kompetencje. Chodzi tutaj oczywiście o tłumacza przysięgłego, który swoim podpisem poświadcza, że tłumaczenie jest zgodne z oryginałem.

Jeśli nie mamy wyższego wykształcenia

Osoby, które nie ukończyły studiów, mogą używać świadectwa dojrzałości jako potwierdzenia tego, że ich edukacja nie zatrzymała się jedynie na poziomie podstawowym. Matura może również stanowić potwierdzenie nabycia pewnych kompetencji, na przykład językowych. Egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym odpowiada mniej więcej poziomowi B1-B2 w ogólnoeuropejskiej skali znajomości języków. Świadectwo dojrzałości może stanowić dla szefa poświadczenie tego, że dana osoba posługuje się dany językiem na określonym poziomie. O tym, czy warto uczyć się języka niemieckiego pisaliśmy się już w innym artykule, do którego lektury również zachęcamy.

Nie tylko w Niemczech

Tłumaczenie matury na język niemiecki przydaje się nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów, ale w każdym niemieckojęzycznym kraju, w tym Austrii oraz niektórych częściach Szwajcarii. Wiele niemieckich firm ma również swoje oddziały w Polsce i innych częściach świata.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego? Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) – język niemiecki

Najłatwiejszym sposobem na zlecenie tłumaczenia świadectwa maturalnego jest skorzystanie z usług biura tłumaczeń. Współpracuje ono z wieloma tłumaczami przysięgłymi, co gwarantuje szybkość i profesjonalizm wykonania usługi. W TKTRANSLATE bez problemu załatwisz tłumaczenie swojego dokumentu maturalnego, co otworzy przed Tobą nowe możliwości w Niemczech i nie tylko!

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *