Profesjonalne tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne we wszystkich językach europejskich to nasza specjalność. Obejmują one zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i tłumaczenia zwykłe, czyli tłumaczenia niewymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, takie jak: tłumaczenia techniczne, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia stron www. Dzięki naszemu doświadczeniu, nowoczesnym narzędziom i licznemu zespołowi tłumaczy jesteśmy w stanie przetłumaczyć nawet do 1200 stron miesięcznie. Każde wykonane tłumaczenie jest następnie poddawane korekcie drugiego tłumacza, najczęściej native speakera docelowego języka danego tłumaczenia.

Tłumaczenia zwykłe rozliczane są na podstawie strony rozliczeniowej, która obejmuje 1800 znaków ze spacjami.

Wśród tłumaczeń zwykłych najczęściej wykonywanymi przez nas tłumaczeniami są tłumaczenia techniczne i tłumaczenia specjalistyczne (np. tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia medyczne). Nasi tłumacze posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie tłumaczeń obejmujących między innymi następujące dziedziny:

 • prawo
 • ekonomia
 • medycyna
 • finanse
 • reklama i marketing
 • transport
 • logistyka
 • telekomunikacja
 • energetyka
 • ochrona środowiska
 • IT
 • ubezpieczenia
 • bankowość
 • rachunkowość
 • i wiele innych.

Tłumaczenia techniczne wymagają dużej precyzji i znajomości terminologii specyficznej dla danej branży.

Podczas wykonywania tłumaczeń pracujemy na najnowocześniejszych narzędziach wspomagających tłumaczenia (CAT). Umożliwiają one m.in. znaczne przyspieszenie procesu tłumaczenia, większą efektywność w zarządzaniu projektami tłumaczeniowymi oraz zachowanie spójności terminologicznej całości tłumaczonego tekstu.

Oferujemy:

 • tłumaczenie stron www
 • tłumaczenie certyfikatów
 • tłumaczenie dokumentacji projektowych
 • tłumaczenie korespondencji handlowej
 • tłumaczenie dokumentów samochodowych
 • tłumaczenie umów
 • tłumaczenie katalogów
 • tłumaczenie norm
 • tłumaczenie dokumentacji przetargowej
 • tłumaczenie instrukcji obsługi
 • tłumaczenie rysunków technicznych
 • tworzenie bazy terminologicznej i słownika

Tłumaczenie przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione lub poświadczone nazywane są potocznie tłumaczeniami przysięgłymi. Są to tłumaczenia wykonywane przez tłumaczy przysięgłych danego języka, którzy uzyskali odpowiednie uprawnienia poprzez zdanie państwowego egzaminu i następnie zostali wpisani na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są w przypadku dokumentów, których tłumaczenie musi mieć moc prawną. Tłumacz poświadcza swoim podpisem i pieczęcią zgodność sporządzonego tłumaczenia z dokumentem źródłowym. Tłumaczenie poświadczone obejmuje nie tylko sam tekst, lecz także wszelkie pozostałe elementy danego dokumentu, takie jak podpisy, pieczęcie i pozostałe adnotacje.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych niezwykle ważne jest zachowanie poufności. Nasi tłumacze ściśle przestrzegają odpowiednich procedur (klauzula poufności), które gwarantują bezpieczeństwo przekazywanych nam dokumentów.

Cennik tłumaczeń pisemnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości strona obliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Jest to mniejsza objętość niż przy pozostałych tłumaczeniach. W ich przypadku strona rozliczeniowa zawiera 1800 znaków ze spacjami. Cena każdego tłumaczenia jest ustalana indywidualnie. Wszystko zależy do rodzaju tłumaczenia, a także poziomu zastosowanego języka oraz długości tekstu źródłowego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapytaj nas bezpośrednio o wycenę Twojego zlecenia.

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe
Jest to ogólny rodzaj tłumaczeń tekstów z rozmaitych dziedzin. W ich skład może wchodzić korespondencja biznesowa i prywatna, artykuły prasowe czy codzienna dokumentacja. Najważniejsze w tłumaczeniach zwykłych jest przekazanie treści z języka obcego w zrozumiały sposób dla odbiorcy.

Tłumaczenia pisemne techniczne
Jedną ze specjalizacji tłumaczeniowych w TKTRANSLATE są treści techniczne. Pojawiają się tutaj instrukcje użytkowania, obsługi, dokumentacja techniczna czy raporty z konkretnych branż. Dobrze jest, aby tłumacz był biegły nie tylko w kwestiach języka, ale i był zaznajomiony z tematyką poruszaną w tekstach. Jego fachowość w rozumieniu i stosowaniu właściwej terminologii w kontekstach technicznych jest na wagę złota.

Tłumaczenia pisemne medyczne
Podobnie jak techniczne, wymagają precyzyjnej znajomości konkretnej branży ‒ w tym przypadku medycznej. Z sektora zdrowia do tłumaczenia dostajemy teksty instrukcji specjalistycznych urządzeń medycznych, dokumentacji medycznej, a także artykułów naukowych. To, co przydaje się w tłumaczeniach tego typu, to znajomość nie tylko branżowego słownictwa, ale i kontekstu klinicznego, jak również śledzenie zmian w medycynie, odkryć i bieżąca weryfikacja najnowszych dokonań na tym polu.

Tłumaczenia pisemne prawnicze
Obok medycyny ważną dziedziną jest prawo. Z tego zakresu przyjmujemy zlecenia tłumaczenia umów, rozmaitych dokumentów, opinii, aktów notarialnych itp. Terminologia prawnicza jest dość specyficzna w każdym języku. Oprócz biegłej znajomości polskich zwrotów prawnych (a najlepiej przepisów i wiedzy, gdzie sprawdzić ich nowelizacje), przydatna okazuje się znajomość prawnych aspektów obowiązujących w kraju języka tłumaczonego. Konieczne jest również rozumienie systemów prawno-ustrojowych oraz kultury takiego państwa.

Tłumaczenia pisemne stron www
Sporym zainteresowaniem cieszą się w ostatnim czasie tłumaczenia treści internetowych. Artykuły blogowe, teksty z zakładek, opisy produktów i inne informacje zamieszczane na stronach www oraz sklepach internetowych. Przy tłumaczeniu ich na konkretny język ważne są nie tylko umiejętności lingwistyczne tłumacza, ale także uwzględnienie aspektów kulturowych rynku, na który jest przygotowywana treść strony. Poza tym istotna jest również optymalizacja tekstów online pod kątem SEO danego regionu.

tłumaczenia pisemne języka niemieckiego tktranslate

Tłumaczenie pisemne z języka niemieckiego

Jedną z naszych specjalności są tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski ‒ i odwrotnie. Nasi klienci przychodzą często z dokumentami, umowami, tłumaczymy treści biznesowe, naukowe, ale i edukacyjne. Nasi germaniści mają też sporo zleceń z zakresu marketingu, w szczególności od firm, które rozszerzają swoją ofertę na rynek niemiecki.

Tłumaczenia pisemne z języka austriackiego

Nasi doświadczeni tłumacze specjalizują się nie tylko w standardowym języku niemieckim, ale i biegle posługują się odmianami regionalnymi, np. taką, która występuje w Austrii. Znajomość specyficznych zwrotów i niuansów językowych pozwala nam dostosować przekaz tłumaczonych tekstów precyzyjnie pod odbiorcę mieszkającego w Austrii.

tłumaczenia pisemne tktranslate

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia?