englishdeutsch

+48 13 49 32 575

+48 696 720 814

biuro@tktranslate.pl

Start :: Blog

Tłumacz przysięgły polsko-niemiecki — jakie dokumenty przygotuje?

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Tłumacz przysięgły polsko-niemiecki — jakie dokumenty przygotuje?

Tłumacz przysięgły to osoba z uprawnieniami do przekładania tekstów mających moc prawną, w tym aktów prawnych, umów, zaświadczeń, itd. Sporządzenie tłumaczenia uwierzytelnionego jest wymagane przez organy państwowe, takie jak sądy, policja i urzędy.

Odpowiedzialność cywilna tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły różni się od zwykłego tłumacza tym, że w razie popełnienia pomyłki w tłumaczeniu uwierzytelnionym może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Wykonuje on bowiem zawód zaufania publicznego. Do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego niezbędne jest zdanie egzaminu pisemnego i ustnego. Żeby do niego przystąpić, należy mieć ukończone studia wyższe, nie być karanym, a także posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów wymienionych w ustawie. Ponadto należy oczywiście doskonale znać zarówno język obcy, jak i ojczysty. Po pozytywnym przejściu egzaminu nadchodzi czas na złożenie ślubowania przed ministrem sprawiedliwości. Tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, a po złożeniu wniosku ma prawo do otrzymania osobistej pieczęci, wraz z danymi osobowymi, numerem licencji oraz listą języków, z których i na jakie może tłumaczyć.

Z jakimi dokumentami udać się do tłumacza przysięgłego?

Uwierzytelnienie tłumaczenia za pomocą pieczątki tłumacza jest niezbędne w przypadku wszelkiej dokumentacji urzędowej, a więc aktów stanu cywilnego i aktów notarialnych, pism sądowych, dokumentów rejestracji pojazdów oraz dokumentów ubezpieczeniowych. Klienci często decydują się również na skorzystanie z tego typu usług w przypadku dokumentacji medycznej. Należy wiedzieć o tym, że tłumacze przysięgli często mają ściśle określoną specjalizację, dotyczącą na przykład medycyny, prawa lub przemysłu. Z tego względu przed skorzystaniem z usług tłumacza przysięgłego warto wcześniej sprawdzić, w jakim typie tłumaczeń się specjalizuje.

Kiedy potrzebne jest uwierzytelnione tłumaczenie ustne?

Przekład dokonywany przez tłumacza przysięgłego obejmuje nie tylko dokumenty w formie pisanej, ale również wszelkie komunikaty ustne wymagające uwierzytelnienia. Dotyczy to na przykład takich okazji jak odczytywanie aktu notarialnego, zawieranie związku małżeńskiego lub składanie zeznań w sądzie. Warto wcześniej przekazać tłumaczowi dokumenty, które będzie przekładał, aby mógł on zapoznać się z ich tematyką. Podczas samego tłumaczenia należy przewidzieć również przerwy w wypowiedzi na dokonanie przekładu.