Jun 28 2020

/

Komu przysługuje austriacki zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe)?

Familienbeihilfe – dla kogo?

Żeby ubiegać się o przyznanie austriackiego zasiłku rodzinnego, należy być obywatelem Austrii lub jednego z państwo członkowskich Unii Europejskiej. Konieczne jest, aby wnioskodawca posiadał zameldowanie w Austrii. Zasiłek otrzymuje się bez względu na wysokość dochodów czy formę zatrudnienia. Jeżeli rodzice pracują w innych państwach, to do wypłacania świadczeń jest zobligowany ten kraj, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania rodziny. Jednak w przypadku, gdy różnice w świadczeniach socjalnych w jednym i drugim kraju są dość znaczne, wówczas wypłacana jest różnica w ich wysokości na podstawie odpowiedniego wniosku.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Austrii?

Wysokość świadczenia zależy od wieku dziecka. Zaraz po jego narodzinach rodzice otrzymują nieco ponad 111 euro. Po ukończeniu 3. roku życia ta kwota wzrasta do 119 euro. Na dziecko w wieku ponad dziesięciu lat można otrzymywać co miesiąc około 138 euro. Familienbeihilfe nie przysługuje na dzieci pełnoletnie, chyba, że kontynuują naukę poprzez kursy, studia i inne formy edukacji. Od 19. roku życia zasiłek wynosi 162 euro. Jest wypłacany do czasu osiągnięcia przez dziecko wieku 24. lat lub o rok dłużej, jeśli dziecko odbywało praktyki lub służbę cywilną. To samo dotyczy studentów, którzy w wieku 19 lat podjęli studia trwające co najmniej 10 semestrów i ukończyli je zgodnie z planem nauki, czyli w pierwszym terminie. Wysokość świadczenia wzrasta odpowiednio w zależności od liczby posiadanych dzieci.

Jak ubiegać się o Familienbeihilfe?

Zmiany w prawie austriackim, jakie zostały wprowadzone w 2015 roku, zwalniają rodziców z obowiązku ubiegania się o zasiłek. Jest on przyznawany automatycznie na podstawie danych z Urzędu Skarbowego. Dziecko musi jednak urodzić się na terenie Austrii. W innym przypadku należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Trzeba dołączyć do niego takie dokumenty, jak akt urodzenia, akt małżeństwa, kopie dokumentów tożsamości obojga rodziców, a także zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii oraz o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku w innym kraju. Do tego należy również dołączyć sam wniosek o przyznanie zasiłku. Wszystkie dokumenty należy złożyć w miejscowym urzędzie skarbowym (Finanzamt). Wsparcie w zakresie pozyskiwania zasiłków rodzinnych z Austrii znajdziecie także w naszym biurze.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *