Jun 22 2020

/

Czy można otrzymywać Kindergeld bez zameldowania w Niemczech?

Wniosek o Kindergeld – co jest niezbędne?

Dokumenty o przyznanie tego świadczenia składa się w Familienkasse. Na każdym wniosku musi pojawić się numer identyfikacyjny (ID). Jest on przyznawany podczas pierwszego rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym (Finanzmat) albo przy otrzymaniu zameldowania. Gdzie znaleźć ten numer? Powinien on być podany na dokumentach, takich jak zaświadczenie potwierdzające wysokość podatku dochodowego czy dotychczasowe rozliczenie z niemieckiej skarbówki. Oprócz numeru identyfikacyjnego osoby, która stara się o Kindergeld, należy również podać numer identyfikacyjny dziecka. W Niemczech jest on przyznawany maluchowi po urodzeniu. Dla dzieci urodzonych i mieszkających w Polsce odpowiednikiem takiego numeru jest numer PESEL.

Meldunek – obowiązkowy dla otrzymywania Kindergeld

Zameldowanie się to dowód na to, że przebywa się w Niemczech na stałe oraz że jest się objętym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Bez spełnienia tych dwóch warunków otrzymywanie świadczenia na dziecko jest niemożliwe. Pobieranie tego zasiłku w przypadku braku zameldowania jest niezgodne z prawem. Kolejnym warunkiem jego przyznania jest bowiem przepracowanie co najmniej 183 dni w Niemczech. Z kolei według tamtejszego ustawodawstwa każda osoba, która zamierza przebywać na terenie tego kraju przez dłużej niż trzy miesiące jest objęta obowiązkiem meldunku. Brak dopilnowania tej formalności może skutkować otrzymaniem kary pieniężnej w wysokości nawet 1000 euro.

Jak zameldować się w Niemczech?

Żeby otrzymać meldunek, należy udać się do urzędu meldunkowego, który obejmuje miejscowość naszego zamieszkania. Można dokonać tego osobiście albo z pomocą pośrednika. Niezbędne dokumenty to ten potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), wypełniony formularz meldunkowy oraz kopia umowy wynajmu mieszkania. Wraz z meldunkiem otrzymuje się również numer identyfikacyjny, który zostaje przysłany na miejsce zamieszkania po kilku miesiącach od zameldowania się. Należy zameldować się jak najszybciej po przyjeździe, jako że obecnie o Kindergeld można starać się jedynie do sześciu miesięcy wstecz.

Komu przysługuje Kindergeld?

Zasiłek otrzymuje się na dzieci, które mają mniej niż 18 lat. Okres otrzymywania pieniędzy może jednak zostać wydłużony, jeśli dziecko uczy się dalej i nie ukończyło jeszcze 25. roku życia. Istnieje możliwość przyznania zasiłku również dzieciom pomiędzy 18. a 21. rokiem życia, które zameldowały się w urzędzie jako osoby bezrobotne.

Czy Kindergeld przysługuje na dzieci mieszkające poza granicami Niemiec?

Kindergeld można otrzymywać również na dzieci będące na stale w Polsce. Wszystko zależy od tego, jak długo rodzic pracuje na terenie Niemiec. Warto wiedzieć, że jeżeli dziecko otrzymuje już świadczenie 500 Plus, wówczas pieniądze otrzymywane z Niemiec są pomniejszone o wartość polskiego zasiłku.

Jakie warunki musi spełnić rodzic?

Jak zostało wcześniej wspomniane, opiekun prawny dziecka musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Zatrudnienie może przyjmować rozmaite formy, w tym może odbywać się na podstawie niemieckiej umowy o pracę lub umowy z pośrednikiem. Dotyczy to również pracowników będących na delegacji, których podatki trafiają do Finanzamtu. Z Kindergeldu mogą skorzystać także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także będące na zasiłku macierzyńskim lub chorobowym. To samo dotyczy podatników zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *