englishdeutsch

+48 13 49 32 575

+48 696 720 814

biuro@tktranslate.pl

Zasiłki z Austrii

Familienbeihilfe

Zasiłek Rodzinny z Austrii Familienbeihilfe przydzielany jest niezależnie od zatrudnienia lub wysokości zarobków. Zasady dotyczące jego uzyskania są jasno określone o czym napiszemy poniżej.  Austria jest małym państwem jednak posiada dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, dzięki czemu posiada bardzo bogaty pakiet socjalny dla rodzin.

Kto może uzyskać zasiłek rodzinny Familienbeihilfe w Austrii?

Osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe w Austrii :
• obywatele Austrii
• obywatele UE/EOG i obywatele Szwajcarii
• obywatele państw trzecich, przebywający w Austrii na podstawie dokumentu uprawniającego ich do stałego pobytu w Austrii
• osoby o statusie uchodźcy

Wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii Familienbeihilfe

Kwota świadczenia Familienbeihilfe rośnie wraz z wiekiem dziecka, na które jest pobierane.

Wysokość zasiłku kształtuje się następująco:

  • 111,80 € – kwota otrzymywana po urodzeniu dziecka
  • 119,60 € – kwota na dzieci powyżej 3 roku życia
  • 138,80 € – kwota na dziecko powyżej 10 roku życia
  • 162 € – kwota na dzieci powyżej 19 roku życia

Zasiłek wypłacany jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 24 roku życia.

W szczególnych sytuacjach wiek ten może być wydłużony do 25 lat.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych możemy starać się o dodatek do zasiłku, który wynosi 150 € miesięcznie.

Dodatki do zasiłku Familienbeihilfe

Dodatki możemy otrzymać w dwóch sytuacjach: w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub ze względu na liczbę dzieci.

W przypadku dwóchdzieci zasiłek Familienbeihilfe zwiększa się o 12 €. Gdy wychowujemy troje dzieci, wtedy dodatek do Familienbeihilfe wynosi 47 €. W sytuacji, gdy rodzice posiadają czworo dzieci, wtedy kwota dodatku do Familienbeihilfe wynosi 97€. Wysokość świadczenie Familienbeihilfe zwiększa się o 50€ w przypadku każdego kolejnego dziecka. Warto dodać, że nie ma konieczności składania kolejnych wniosków na każde kolejne dziecko. Zasiłek rodzinny Familienbeihilfe jest powiększany automatycznie.

Można wnioskować o przyznanie zasiłku Familienbeihilfe do jednego roku wstecz. Warunkiem jest, aby w tym czasie opłacać składki społeczne, będące warunkiem otrzymania wyrównania kwoty Familienbeihilfe.

Gdzie znaleźć wnioski o Familienbeihilfe?

Link do pobrania listy wymaganych dokumentów i formularza zgłoszeniowego:

Lista dokumentów i formularz Familienbeihilfe     

Wszystkie odpowiednie wnioski o Familienbeihilfe i formularze są dostępne w naszym biurze w Krośnie - TKTRANSLATE przy ul. Staszica 12/1, Krosno. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie 697038006 lub mailowo biuro@tktranslate.pl

Załatwimy za Państwa wszelkie formalności, na bieżąco będziemy monitorować w austriackim urzędzie stan rozpatrzenia Państwa wniosku o Familienbeihilfe.

ZAPRASZAMY!

Wyślij zapytanie


 

Kinderbetreuungsgeld

Kinderbetreuungsgeld to austriacki zasiłek wychowawczy, odpowiednik niemieckiego Elterngeld. O Kinderbetreuungsgeld może wnioskować jeden z rodziców. Istnieją dwa rodzaje zasiłku rodzinnego Kinderbetreuungsgeld:

1. tzw. einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld, czyli zasiłek wychowawczy Kinderbetreuungsgeld uzależniony od osiągniętych dochodów

2. tzw. pauschales Kinderbetreuungsgeld, czyli ryczałtowy zasiłek rodzinny Kinderbetreuungsgeld.

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld

O ten rodzaj zasiłku może wnioskować rodzic, którego dzieci urodziły się przed 30.09.2009 roku.

Ponadto zasiłek przysługuje nie tylko rodzicom rodzonym, lecz także rodzicom zastępczym lub rodzicom adopcyjnym. Jeszcze raz podkreślamy: o zasiłek może ubiegać się tylko jeden z rodziców. Istnieje oczywiście możliwość dwukrotnej zamiany osoby pobierającej Kinderbetreuungsgeld między matką a ojcem dziecka.

Warunki do spełnienia aby móc złożyć wniosek o zasiłek Kinderbetreuungsgeld?
- rodzic starający się o zasiłek musi mieszkać i być zameldowany razem z dzieckiem pod jednym adresem,
- należy pobierać Familienbeihilfe (austriacki zasiłek rodzinny),
- należy pracować w Austrii na 6 miesięcy przed narodzinami dziecka,
- należy posiadać gospodarstwo domowe na terenie Austrii,
- podczas pobierania zasiłku Familienbeihilfe nie można pobierać zasiłku dla bezrobotnych (niem. Arbeitlosengeld),
- w przypadku obcokrajowców: należy uzasadnić swój pobyt w Austrii.

Wysokość zasiłku Kinderbetreuungsgeld
Zasiłek rodzinny Kinderbetreuungsgeld jest uzależniony od dochodów, wynosi średnio 80% dochodu. Maksymalnie przyznaje się 33 euro na dzień, czyli ok. 2000 euro miesięcznie).

UWAGA!!!
Każde dziecko otrzymuje po narodzinach tzw. Mutter-Kind-Pass. Jest to książeczka dziecka, w której wpisywane są wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jak również jego matki przed i po narodzinach dziecka. W trakcie ciąży kobieta musi być zbadana przynajmniej 5 razy. Dziecko musi być również regularnie badane. We właściwej kasie chorych należy przedkładać potwierdzenia przeprowadzonych badań. W innym wypadku nastąpi zmniejszenie wypłacanego Kinderbetreuungsgeld.

Okres wypłaty Kinderbetreuungsgeld
W wariancie uzależnionym od wysokości dochodu obowiązuje zasada 12+2, a więc rodzic pobiera zasiłek przez 12 miesięcy po narodzinach dziecka. Jeśli po tym okresie drugi rodzic posiada również prawo do zasiłku, Kinderbetreuungsgeld wypłacany jest do 14 miesiąca życia dziecka.

 

Pauschales Kinderbetreuungsgeld
W tym rodzaju zasiłku rodzinnego Kinderbetreuungsgeld mamy do wyboru 4 modele. Rodzic składający wniosek musi się zdecydować na jeden z nich. Wybór modelu jest wiążący również w przypadku zmiany rodzica pobierającego Kinderbetreuungsgeld. Istnieje możliwość dwukrotnej zmiany osoby pobierającej zasiłek.

Warunki do spełnienia aby móc złożyć wniosek o zasiłek Kinderbetreuungsgeld?
- rodzic starający się o zasiłek musi mieszkać i być zameldowany razem z dzieckiem pod jednym adresem,
- należy pobierać Familienbeihilfe (austriacki zasiłek rodzinny),
- należy pracować w Austrii na 6 miesięcy przed narodzinami dziecka,
- należy posiadać gospodarstwo domowe na terenie Austrii,
- nie można przekroczyć określonej granicy dochodów,
- w przypadku obcokrajowców: należy uzasadnić swój pobyt w Austrii.

Modele zasiłku rodzinnego Kinderbetreuungsgeld naliczanego ryczałtowo

Model 12+2
Zasiłek przyznawany rodzicowi na okres 12 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. W przypadku pobierania zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek przysługuje przez 14 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. Wysokość zasiłku w tym modelu wynosi 33 euro dziennie, ok. 1000 euro miesięcznie.

Model 15+3
Zasiłek przyznawany rodzicowi przez 15 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. W przypadku pobierania zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek przysługuje przez 18 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. Wysokość zasiłku w tym modelu wynosi 26,60 euro dziennie, 798 euro miesięcznie.

Model 20+4
Zasiłek przyznawany rodzicowi przez 20 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. W przypadku pobierania zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek przysługuje przez 24 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. Wysokość zasiłku w tym modelu wynosi i 20,80 euro dziennie, 624 euro miesięcznie.

Model 30+6
Zasiłek przyznawany rodzicowi przez 30 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. W przypadku pobierania zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek przysługuje przez 36 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. Wysokość zasiłku w tym modelu wynosi 14,53 euro dziennie lub 436 euro miesięcznie.

Gdzie znaleźć wnioski o Kinderbetreuungsgeld?

Wszystkie odpowiednie wnioski o Kinderbetreuungsgeld i formularze są dostępne w naszym biurze w Krośnie - TKTRANSLATE przy ul. Staszica 12/1, Krosno. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie 697038006 lub mailowo biuro@tktranslate.pl

Załatwimy za Państwa wszelkie formalności, na bieżąco będziemy monitorować w austriackim urzędzie stan rozpatrzenia Państwa wniosku o Kinderbetreuungsgeld.

ZAPRASZAMY!

Wyślij zapytanie