Nov 19 2019

/

Podwójny podatek za pracę w Niemczech — czy to możliwe?

Kto może podlegać podwójnemu opodatkowaniu?

Należy pamiętać o tym, że podatnik zawsze uiszcza należności od uzyskiwania dochodu w kraju zamieszkania. Jednocześnie musi on płacić podatki w kraju wykonywania pracy. Wówczas może dojść do sytuacji, w której jest on narażony na aż dwukrotne potrącenie z pensji. Dotyczy to także pracowników oddelegowanych za granicę na wskazany czas, a także emerytów mieszkających w innym kraju niż ten zapewniający im świadczenie.

Jak prawo chroni przed podwójnym opodatkowaniem?

Wiele krajów zawarło między sobą umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Realizacja tych założeń może odbywać się na dwa sposoby: 

  • poprzez potrącenie należności już opłaconych w kraju zatrudnienia od podatku, jaki płatnik musi odprowadzić w kraju zamieszkania;
  • poprzez opodatkowanie dochodu jedynie w miejscu zatrudnienia i zwolnienie go z opodatkowaniu w miejscu zamieszkania.

Jak można tego uniknąć?

Należy pamiętać o tym, że urzędy skarbowe różnych krajów należących do Unii Europejskiej na bieżąco wymieniają się informacjami na temat płatników. Być może zatem fiskus już wie, że dana osoba powinna być rozliczona w sposób pozwalający uniknąć podwójnego opodatkowania. Żeby jednak dopełnić wszystkich formalności i mieć pewność, że dochód nie będzie opodatkowany dwukrotnie, należy udać się do urzędu skarbowego. Chcąc rozliczyć się do kilku lat wstecz, niezbędne będzie udowodnienie zamieszkiwania i odprowadzania podatku w innym kraju.

Jak to działa w Niemczech?

Dla osób zatrudnionych w Niemczech najważniejsza jest liczba dni, jaką przebywają w tamtym kraju. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską a jej zachodnim sąsiadem przyznaje się prawo do opodatkowania dochodu temu państwu, w którym dana osoba prowadzi swoją główną działalność zarobkową. Zatrudnienie musi przy tym trwać powyżej 183 dni, czyli pół roku. Wówczas opodatkowaniem dochodów zajmuje się Finanzamt, a nie Urząd Skarbowy. Należy pamiętać o tym, że osoby zatrudnione na terenie Niemiec przez określony wcześniej czas podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W wyniku tego otrzymują kartę podatkową i są przypisani do określonej klasy. Żeby rozliczyć podatek z Niemiec od dochodów osiągniętych w zeszłych latach, warto skontaktować się z biurem specjalizującym się w ściąganiu należności.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *