Aug 08 2021

/

Komu zlecić przetłumaczenie dyplomu na język niemiecki?

Na emigrację do naszych zachodnich sąsiadów decyduje się coraz więcej osób, również tych z wyższym wykształceniem. W takim wypadku niezbędne jest oczywiście okazanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają posiadanie określonego tytułu. Należy wówczas skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza, a dokładniej tłumacza przysięgłego.

Dyplom – czym jest i kto go wydaje?

Dyplom uczelni wskazuje na to, że dana osoba uzyskała określony tytuł zawodowy lub naukowy – inżyniera, licencjata, magistra lub doktora. Za wydanie dokumentu odpowiada uczelnia. Zazwyczaj odpis jest przekazywany absolwentowi do miesiąca po złożeniu pracy. Z kolei oryginały są wręczane podczas uroczystości zwanej dyplomatorium. Wydanie dyplomu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, która najczęściej wynosi kilkadziesiąt złotych. Student może również wnioskować o wydanie dyplomu w obcym języku, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Taki dokument jest równoważny tłumaczeniowi poświadczonemu. Jednak nie każdy absolwent od razu się na to decyduje – w takim przypadku pozostaje mu skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione?

Na rynku tłumaczeń można wyróżnić dwa rodzaje przekładu – zwykły i poświadczony. Ten pierwszy może być wykonywany przez osoby, które nie posiadają żadnych uprawnień. Z kolei przekład poświadczony może zostać przeprowadzony jedynie przez osoby, które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego. Jest to egzamin państwowy składający się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Sprawdza on wiedzę danej osoby z dziedziny prawa i ekonomii pod kątem przeprowadzania tłumaczeń. Czym jeszcze różni się praca tłumacza zwykłego a przysięgłego? Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, który podlega odpowiednim przepisom. Zgodnie z nimi w razie pomyłki tłumacz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Dlatego wszelkie organy administracyjne i sądowe przyjmują jedynie tłumaczenia, które zostały wykonane przez tłumaczy zaprzysiężonych.

Nostryfikacja dyplomu

Wykształcenie zdobyte w Polsce nie jest automatyczne uznawane w Niemczech. Dotyczy to zwłaszcza zawodów regulowanych. Żeby wykształcenie zostało zaakceptowane, niezbędne jest przeprowadzenie tzw. nostryfikacji. W tym celu należy dostarczyć odpowiedniej jednostce uczelnianej komplet dokumentów dyplomowych przetłumaczonych na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dyplomu powinno zostać opatrzonego przez niego jego własną pieczątką.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *