Jun 12 2021

/

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zgodnie z jej postanowieniami, wykonuje on pracę przede wszystkim na rzecz państwa, a dokładniej organów sądowniczych. W tym przypadku za swoją pracę otrzymuje z góry ustaloną stawkę. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową za błędy w uwierzytelnionym przekładzie. Przekład może być dokonywany pisemnie lub ustnie. Tłumacz przysięgły pracuje również dla zleceniodawców prywatnych.

Jakie są wymagania?

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego dokładnie określa wymagania do wykonywania tego zawodu. Tłumacz przysięgły jest obywatelem kraju będącego członkiem Unii Europejskiej lub EFTA oraz posiada wykształcenie wyższe. Doskonale zna język ojczysty i język obcy, którymi będzie posługiwał się w pracy. Tłumacz przysięgły wykonuje zawód należący do grupy zawodów zaufania publicznego, dlatego nie może być karany za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ostatnim – i dla zdecydowanej większości kandydatów najtrudniejszym do spełnienia warunkiem – jest zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego – przygotowanie

Tłumaczenia przysięgłe wymagają znacznie więcej niż perfekcyjnej znajomości gramatyki i operowania szerokim zasobem słownictwa. Tłumacz przysięgły jest najpierw specjalistą, a dopiero potem tłumaczem. Charakter dokumentów prawnych jest ściśle określony, wymaga znajomości słownictwa z dziedziny prawa i trzymania się pewnych stałych reguł. Przed przystąpieniem do egzaminu należy poświęcić dużo czasu na zapoznanie się z literaturą dotyczącą tłumaczeń dokumentów sądowych, umów oraz samego przekładu prawnego i sądowego. Kandydat na tłumacza przysięgłego powinien poznać różne dziedziny prawa. Musi także ćwiczyć przekład ustny. W specjalistycznych księgarniach znajdziemy szereg opracowań dotyczących tłumaczenia przysięgłego, a także przykładowych testów egzaminacyjnych. Wiele szkół językowych oferuje również intensywne kursy przygotowawcze.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego wymaga złożenia wniosku o jego przeprowadzenie oraz wniesienia opłaty. Zdający przystępuje najpierw do części pisemnej, w której w ciągu czterech godzin musi przetłumaczyć cztery teksty, w tym dwa o tematyce specjalistycznej. Przekład jest dokonywany z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Pozytywny wynik z tej części to możliwość przejścia do części ustnej. Pierwsza część egzaminu ustnego polega na przekładzie a vista, czyli tłumaczeniu tekstu czytanego na bieżąco. Druga część to tłumaczenie symultaniczne – kandydat jednocześnie słucha danej wypowiedzi i ją tłumaczy. Pozytywny wynik z części pisemnej i ustnej upoważnia do uzyskania tytułu tłumacza przysięgłego. Wystarczy już tylko złożyć wniosek o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych oraz poczekać na wyznaczenie daty uroczystego zaprzysiężenia. W tym celu należy być na bieżąco z informacjami umieszczanymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *