Sep 28 2021

/

Komu zlecić przetłumaczenie dokumentacji przetargowej?

Czym jest dokumentacja przetargowa?

Dokumentacja przetargowa jest konieczna dla postępowań prowadzonych w trybie przetargu – tego wymaga Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób dokładny i wyczerpujący. Dzięki temu podmioty biorące udział w przetargu wystawiają tylko odpowiednio dopasowane oferty. Podstawowym elementem każdej dokumentacji przetargowej jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zawarte w niej informacje dotyczą podmiotu organizującego przetarg, wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom, terminów składania ofert i wytycznych odnośnie ich oceny. Taka dokumentacja powinna być jawna dla każdego podmiotu, który jest zainteresowany złożeniem oferty przetargowej. Najczęściej SIWZ można pobrać ze strony internetowej zamawiającego lub z Biuletynu Informacji Publicznej.

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej a wymagania prawne

Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wykonawcy złożyli oferty w języku polskim. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której ogłaszający przetarg wyraził zgodę na sporządzenie oferty w innym języku, będącym w czynnym użyciu w handlu światowym. Warto jednak zauważyć, że pewne elementy nie muszą być tłumaczone na język polski. Dotyczy to na przykład nazw własnych, znaków towarowych czy terminologii specyficznej dla danej branży. Do tego wszystkie dokumenty załączone dodatkowo, czyli nieuwzględnione w SIWZ, mogą zostać złożone w języku oryginalnym. Oferta musi mieć formę pisemną, inaczej jest uważana za nieważną. Co istotne – prawo nie wymaga, aby tłumaczenie oferty było poświadczone. Przekład można zatem zlecić tłumaczowi bez uprawnień tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej – kogo wybrać?

Pomimo tego, że de facto każdy może przetłumaczyć dokumentację przetargową, zalecamy wybór tłumacza przysięgłego. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za każde poświadczone tłumaczenie. W razie błędu w przekładzie możemy zatem ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli nie chcemy korzystać z usług tłumacza przysięgłego, pozostaje nam zwykły tłumacz albo biuro tłumaczeń, w którym specjaliści dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie przekładu dokumentacji przetargowej.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *