englishdeutsch

+48 13 49 32 575

+48 696 720 814

biuro@tktranslate.pl

Start :: Blog

Komu zlecić przetłumaczenie dyplomu na język niemiecki?

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Komu zlecić przetłumaczenie dyplomu na język niemiecki?

Na emigrację do naszych zachodnich sąsiadów decyduje się coraz więcej osób, również tych z wyższym wykształceniem. W takim wypadku niezbędne jest oczywiście okazanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają posiadanie określonego tytułu.

Na emigrację do naszych zachodnich sąsiadów decyduje się coraz więcej osób, również tych z wyższym wykształceniem. W takim wypadku niezbędne jest oczywiście okazanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają posiadanie określonego tytułu. Należy wówczas skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza, a dokładniej tłumacza przysięgłego.

Dyplom – czym jest i kto go wydaje?

Dyplom uczelni wskazuje na to, że dana osoba uzyskała określony tytuł zawodowy lub naukowy – inżyniera, licencjata, magistra lub doktora. Za wydanie dokumentu odpowiada uczelnia. Zazwyczaj odpis jest przekazywany absolwentowi do miesiąca po złożeniu pracy. Z kolei oryginały są wręczane podczas uroczystości zwanej dyplomatorium. Wydanie dyplomu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, która najczęściej wynosi kilkadziesiąt złotych. Student może również wnioskować o wydanie dyplomu w obcym języku, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Taki dokument jest równoważny tłumaczeniowi poświadczonemu. Jednak nie każdy absolwent od razu się na to decyduje – w takim przypadku pozostaje mu skorzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione?

Na rynku tłumaczeń można wyróżnić dwa rodzaje przekładu – zwykły i poświadczony. Ten pierwszy może być wykonywany przez osoby, które nie posiadają żadnych uprawnień. Z kolei przekład poświadczony może zostać przeprowadzony jedynie przez osoby, które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego. Jest to egzamin państwowy składający się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Sprawdza on wiedzę danej osoby z dziedziny prawa i ekonomii pod kątem przeprowadzania tłumaczeń. Czym jeszcze różni się praca tłumacza zwykłego a przysięgłego? Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, który podlega odpowiednim przepisom. Zgodnie z nimi w razie pomyłki tłumacz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Dlatego wszelkie organy administracyjne i sądowe przyjmują jedynie tłumaczenia, które zostały wykonane przez tłumaczy zaprzysiężonych.

Nostryfikacja dyplomu

Wykształcenie zdobyte w Polsce nie jest automatyczne uznawane w Niemczech. Dotyczy to zwłaszcza zawodów regulowanych. Żeby wykształcenie zostało zaakceptowane, niezbędne jest przeprowadzenie tzw. nostryfikacji. W tym celu należy dostarczyć odpowiedniej jednostce uczelnianej komplet dokumentów dyplomowych przetłumaczonych na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dyplomu powinno zostać opatrzonego przez niego jego własną pieczątką.