klasy podatkowe w niemczech
klasy podatkowe w niemczech

Nov 22 2023

/

Klasy podatkowe w Niemczech

W Niemczech rozliczenie podatku dochodowego musi być złożone do końca maja roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Warto jednak zauważyć, że jeśli podatnik korzysta z usług profesjonalnego doradcy podatkowego, termin ten zostaje przedłużony do końca lutego roku następnego. Z podatku dochodowego rozlicza się elektronicznie lub w formie papierowej – korzystając z tej pierwszej opcji można uzyskać wydłużenie terminu złożenia dokumentów aż o dwa miesiące.

W jaki sposób odprowadzany jest podatek dochodowy?

W Niemczech obowiązuje system wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, co oznacza, że podatnik musi uiszczać odpowiednie należności regularnie przez cały rok. Zaliczki są pobierane przez pracodawcę lub przez podatnika, jeśli ma on własne przedsiębiorstwo. Podatek dochodowy można efektywnie zmniejszyć poprzez odliczanie kosztów związanych z pracą lub z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym celu należy zbierać odpowiednie dokumenty, w tym paragony i faktury, potwierdzające ponoszone koszty, a następnie przekazać je do urzędu.

Klasy podatkowe w Niemczech i zasady przynależności do nich

W Niemczech istnieje sześć klas podatkowych, które określają stawkę podatku dochodowego dla pracowników i emerytów. Klasa podatkowa jest ustalana na podstawie sytuacji życiowej podatnika, w tym zależy od stanu cywilnego i liczby posiadanych dzieci. Oto krótka charakterystyka każdej klasy podatkowej:

  • Klasa I: należą do niej pracownicy bez partnera, rozwodnicy, wdowcy oraz małżeństwa, w których oboje partnerów pracuje i zarabia podobne kwoty.
  • Klasa II: przypada małżeństwom, w których tylko jeden z partnerów pracuje, a drugi jest osobą niezdolną do pracy (np. osoba na emeryturze) oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
  • Klasa III: jest przeznaczona dla osób, których partner zarabia znacznie więcej.
  • Klasa IV: stosowana dla partnerów osiągających zbliżone zarobki.
  • Klasa V: stanowi przeciwieństwo klasy III.
  • Klasa VI: należą do niej osoby, które mają więcej niż jedno zatrudnienie.

Stawka podatku dochodowego jest obliczana na podstawie kwoty dochodu. Podatnik z klasy I płaci najniższą stawkę podatku, natomiast podatnik z klasy VI opłaca podatek najwyższy. Warto zauważyć, że podatników z klas I, II, III i IV dotyczy tzw. Ehegattensplitting, który umożliwia małżonkom wspólne rozliczanie podatku dochodowego, co często prowadzi do zmniejszenia kwoty należności płaconych Finanzamtowi.

Jak zmienić klasę podatkową w Niemczech?

W Niemczech zmiana klasy podatkowej jest możliwa w przypadku zmiany okoliczności osobistych podatnika, które wpłynęły na przynależność do dotychczasowej klasy podatkowej. Jeśli samotna osoba wejdzie w związek małżeński, to może zmienić klasę podatkową z I na III lub V w zależności od tego, ile zarabia małżonek. Żeby dokonać zmiany klasy podatkowej, należy wypełnić wniosek o obniżenie zaliczki na podatek dochodowy i złożyć go w urzędzie skarbowym. W formularzu należy podać szczegóły dotyczące swojej sytuacji finansowej i osobistej. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu dokumentów urząd skarbowy dokona odpowiednich obliczeń i przypisze nową klasę podatkową. Zmiana klasy podatkowej może nastąpić z wyrównaniem zaliczek na podatek dochodowy lub w następnym roku podatkowym. Przejście do innej klasy prowadzi do ponownego obliczenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Dlatego przed dokonaniem zmiany należy przeprowadzić odpowiednie kalkulacje, aby upewnić się co do tego, że przepisanie rzeczywiście się opłaca. W tym celu można skorzystać z usług profesjonalnych doradców finansowych.

Podobne artykuły