Nov 16 2023

/

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie uwierzytelnione, zwane też poświadczonym, jest wykonywane przez tłumacza, który zdał egzamin na tłumacza przysięgłego. Dzięki temu może on dokonywać przekładu na rzecz organów państwowych – sądu, urzędów czy policji. Tłumaczenie musi być poświadczone, jeżeli dotyczy dokumentu posiadającego moc prawną.

Kiedy zwrócić się do tłumacza przysięgłego?

Z usług tłumacza przysięgłego korzysta się w celu uzyskania tłumaczenia różnych dokumentów. Tłumaczenia uwierzytelnione najczęściej dotyczą pism kierowanych do urzędów stanu cywilnego. Są to więc akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Inne dokumenty, których przekład musi posiadać ślad po okrągłej pieczęci tłumacza, to prawo jazdy, dowód osobisty, akty wystawiane przez notariusza, a także pełnomocnictwa. Wybierając się na zagraniczną uczelnię lub aplikując do pracy poza granicami naszego kraju, warto mieć przy sobie uwierzytelnione tłumaczenie certyfikatów, świadectw i dyplomów. Poświadczenie jest również wymagane przy tłumaczeniu dokumentacji medycznej.

Jak wygląda tłumaczenie poświadczone?

Przekład wykonany przez tłumacza przysięgłego jest bardzo dokładnie opisany. Dokument posiada adnotację odnośnie tego, czy tłumacz wzorował się na tekście oryginalnym czy na jego kopii. Jeżeli dany fragment tekstu jest nieczytelny, tłumacz na pewno o tym wspomni. Tłumacz przysięgły dokonuje przekładu każdej części danego tekstu, w tym również stempli czy pieczęci. Jeśli w tekście źródłowym pojawiają się fragmenty w innym języku, wówczas nie są one tłumaczone, choć mogą zostać opisane przez tłumacza. Warto pamiętać również, że tłumaczenie uwierzytelnione rozlicza się na podstawie strony rozliczeniowej, która zawsze wynosi 1125 znaków ze spacjami. Stawka za tłumaczenie jest ustalona z góry zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Różnica między tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym polega na odpowiedzialności cywilnej. Tłumacz może stanąć przed sądem za błąd popełniony w tłumaczeniu poświadczonym. Wówczas poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie, z kolei tłumacz może zostać ukarany przez sąd.

Kim jest tłumacz przysięgły?

W przypadku konieczności posługiwania się dokumentem poza granicami kraju, konieczne jest jego przetłumaczenie i uwierzytelnienie. Może to zrobić doświadczony tłumacz, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie poprzez spełnienie odpowiednich warunków, takich jak posiadanie obywatelstwa danego kraju, a także zdanie egzaminu państwowego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Składa się on z części pisemnej i ustnej, podczas których weryfikowana jest wiedza kandydata w zakresie umiejętności tłumaczenia tekstów o tematyce prawnej w danej parze językowej. Jeśli kandydat na tłumacza przejdzie egzamin, zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Otrzymuje również oficjalną pieczęć. Każde tłumaczenie uwierzytelnione jest oznaczone tą właśnie pieczęcią i podpisem osoby zatwierdzającej jego poprawność. Tłumacz przysięgły dokonuje nie tylko samodzielnego tłumaczenia tekstów, ale również weryfikuje już gotowy przekład.

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego tłumacza?

Tłumacze przysięgli mogą ponieść odpowiedzialność cywilną za błędy w wykonanym przekładzie. Z tego względu muszą przykładać większą uwagę do tłumaczonych tekstów. Ponadto tłumacz przysięgły może zostać w dowolnej chwili wezwany przez organy administracyjne danego państwa do wykonania tłumaczenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których policja lub sąd dokonują przesłuchania osoby, która porozumiewa się jedynie w języku obcym. Stawki tłumaczy przysięgłych są również ustalone odgórnie przez ustawodawcę.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego?

Tłumacze przysięgli pracują dla biur tłumaczeniowych, prowadzą własną działalność albo wykonują zlecenia od danego organu państwowego, najczęściej policji lub sądu. W internecie można skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki zawierającej spis wszystkich tłumaczy, którzy otrzymali w Polsce uprawnienia do wykonywania zawodu. Najbardziej opłaca się jednak skorzystać z pośrednictwa rekomendowanego biura tłumaczeń, takiego jak nasze.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *