Dec 06 2023

/

Rozliczenie Gewerbe – najważniejsze informacje

Gewerbe to nazwa jednoosobowej firmy prowadzonej na terenie Niemiec, która działa w branży przemysłowej, handlowej, usługowej lub związanej z rzemiosłem. Założenie przedsiębiorstwa zarządzanego w pojedynkę jest możliwe niemalże dla każdego. To krok, na który decyduje się coraz więcej Polaków. Warto jednak pamiętać o różnicach, jakie występują pomiędzy rozliczaniem podatku w Niemczech na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie posiadania własnego mikrobiznesu.

Obowiązkowe rozliczenie podatkowe

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech, jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w tamtejszej skarbówce. Za Gewerbe uznaje się firmę, która w danym roku rozliczeniowym nie osiągnęła przychodów większych niż 17500 euro i w przyszłym roku jej dochody prawdopodobnie nie przekroczą 50000 euro. Warto dodać, że rozliczenie obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, nawet tych, którzy nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęli dochodów, a nawet ponieśli straty.

Jak rozliczyć się w ramach prowadzenia Gewerbe?

Rozliczenie polega na złożeniu wypełnionej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym (tzw. Finanzamt). Do tego należy dołączyć dokumenty poświadczające dochody uzyskane z prowadzenia tejże firmy (np. faktury) oraz źródła innych zarobków, zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Przedsiębiorca może oczywiście odliczyć koszty, czyli wydatki związane z zakupem telefonu, sprzętów do prowadzenia działalności, paliwa, odzieży roboczej, narzędzi itp. Inne możliwe koszty prowadzenia własnej firmy w Niemczech to kwoty wydane na reklamę oraz korzystanie z księgowości. Podatnik powinien posiadać zaświadczenie o założeniu własnej jednoosobowej działalności, czyli tzw. Gewerbeanmeldung. Przedsiębiorcy płacący VAT muszą również pamiętać o złożeniu zgłoszeń VAT (Umsatzsteuervoranmendung) rozliczanych w systemie comiesięcznym lub cokwartalnym.

Kiedy złożyć rozliczenie?

Rozliczenie w ramach prowadzenia Gewerbe za poprzedni rok podatkowy należy złożyć do 31 lipca danego roku. Istnieje możliwość rozliczenia się do nawet czterech lat wstecz, jednak jest to odradzane w przypadku prowadzenia własnej działalności. Opieszali podatnicy mogą otrzymać wezwanie od niemieckiej skarbówki, a nawet może zostać nałożona na nich kara. Na odpowiedź z Finanzamtu czeka się średnio od kilku tygodni do nawet pół roku.

Aby pomyślnie przejść przez całą procedurę, dotrzymać ważnych terminów i nie przeoczyć żadnego z dokumentów, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. TKTRANSLATE świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie, dlatego chętnych na uzyskanie wsparcia w rozliczeniu Gewerbe zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wysokość podatku przy Gewerbe

W Niemczech podatek dla przedsiębiorstw nazywa się „Gewerbesteuer” i jest pobierany przez miasto lub gminę, w której firma ma swoją siedzibę. Wysokość podatku zależy od zysku osiągniętego przez przedsiębiorcę oraz od stawki ustalonej przez daną gminę – wynosi ona zazwyczaj od kilku do kilkunastu procent osiąganych zysków.

Na jakiej podstawie oblicza się podatek?

Podstawą obliczenia opodatkowania jest tzw. „Gewerbeertrag”, czyli zysk brutto przedsiębiorstwa pomniejszony o określone koszty uzyskania przychodu. Niektóre koszty są odliczane – należy do nich koszt materiałów, wynagrodzenia dla pracowników, wynajmu lub leasingu, a także reklamy i marketingu. Za koszty nie są jednak uznawane wydatki na cele prywatne lub karę grzywny. Warto zauważyć, że niektóre podmioty mają prawo do ulg podatkowych lub zwolnień z podatku, w tym w szczególności nowopowstałe firmy, które mogą nie płacić go w ciągu pierwszych kilku lat działalności.

Podsumowanie

Pod koniec roku podatkowego przedsiębiorca musi złożyć zeznanie do odpowiedniego urzędu skarbowego. W tym celu może skorzystać z formularzy dostępnych na stronie internetowej Finanzamtu, a następnie przesłać je pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym. Ważne jest, aby przedsiębiorcy dokładnie monitorowali swoje przychody i koszty przez cały rok, co pozwoli im prawidłowo obliczyć podatek Gewerbe na koniec roku podatkowego. Ponadto, warto skorzystać z usług profesjonalnych księgowych lub doradców podatkowych, aby uniknąć błędów przy wypisywaniu formularzy.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *