Jun 28 2023

/

Czy tłumaczenia patentów można zaliczyć do tłumaczeń technicznych?

Specyficzny charakter dokumentów

W świecie tłumaczeń istnieją podziały na określone dziedziny. Tłumacz może specjalizować się na przykład w przekładzie tekstów dotyczących ekonomii, dokumentacji medycznej lub sloganów i treści reklamowych. Jeśli chce zajmować się tłumaczeniem tekstów mających moc prawną, takich jak na przykład umowy, akty cywilne czy zeznania świadków podczas rozprawy sądowej, musi uzyskać odpowiednie kwalifikacje. 

Patent to dość szczególny rodzaj dokumentu, w którym pojęcia prawne często mieszają się z pojęciami technicznymi. Dotyczą one bowiem wynalazków, czyli rozwiązań specyficznych głównie dla branż technicznych, ale również medycznych lub artystycznych. Właściwe sporządzenie patentu wymaga bardzo dobrej znajomości odpowiednich przepisów prawa, a także wiedzy w dziedzinie, której dotyczy dany wynalazek. Tłumacz patentów, zajmujący się przekładem tego typu dokumentów, musi wiedzieć, czego one dotyczą. Tłumaczenie nie jest bowiem mechanicznym podmienianiem słów w języku wyjściowym na słowa w języku docelowym, lecz przekładaniem sensu. Żeby powstał dobry przekład, osoba, która go dokonuje, musi doskonale rozumieć oryginalny tekst. W związku z tym biura tłumaczeń wymagają od swoich współpracowników dobrego rozeznania zarówno w przepisach prawnych dotyczących sporządzania patentów, jak i świetnej znajomości określonej branży technicznej. Innymi słowa, wiedza i umiejętności tłumacza muszą być tak samo interdyscyplinarne jak treść dostarczonego mu dokumentu.

Dlaczego warto zadbać o wysoką jakość pisemnego tłumaczenia patentu?

Patent jest ochroną rzeczy wyjątkowych, w tym innowacyjnych technologii i produktów. Ich wykorzystanie przynosi ogromne zyski, a także sławę i uznanie. Cały projekt może jednak skończyć się fiaskiem, jeśli dana osoba lub organizacja nie postara się o odpowiednie zabezpieczenie swojego rozwiązania. 

Patent obowiązuje na ściśle określonym terytorium, z tego względu planując jego zgłoszenie, warto od razu skorzystać z możliwości uzyskania patentu europejskiego. Obowiązuje on we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Turcji. Osoba zgłaszająca patent może ubiegać się o to, aby obowiązywał również na terenie Albanii, Macedonii, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Odpowiednich formalności należy dopełnić jeszcze przed zgłoszeniem patentu. Przykładowo, nie zaleca się ujawniania informacji na temat wynalazku aż do zakończenia całej procedury, która trwa nawet trzy lata. Wymaga ona spełnienia wielu przepisów. 

Zgłoszenie patentowe składa się również z szeregu dokumentów, w skład których wchodzą: podanie, opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe oraz krótki opis wraz z rysunkiem. Zadbanie o wysoką jakość tłumaczenia znacząco zmniejsza ryzyko tego, że wniosek utknie na pewnym etapie lub zostanie odrzucony, co mogłoby dodatkowo wydłużyć już i tak czasochłonną procedurę. Dlatego wynalazcy chcący cieszyć się patentem na swoje rozwiązanie powinni jak najszybciej zapisać w telefonie numer dobrego biura tłumaczeń, takiego jak nasze.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *