Jun 21 2023

/

Kiedy są konieczne tłumaczenia patentów?

Czym jest patent i kiedy dokumentacja patentowa musi zostać przetłumaczona?

Mianem patentu określa się prawo do korzystania z danego wynalazku, w tym również zarabiania na nim pieniędzy, na terenie danego państwa przez wyznaczony czas. Przyznawaniem patentów zajmują się organy o różnym zasięgu terytorialnym, w tym jednostki międzynarodowe, państwowe oraz regionalne. Istnieją trzy podstawowe przesłanki do tłumaczenia dokumentacji patentowej. Należą do nich:

  • chęć ochrony wynalazku w innych krajach,
  • zgłoszenie patentu stworzonego już w innym kraju do Urzędu Patentowego RP,
  • sprawdzenie, czy dany wynalazek nie został już zgłoszony w urzędzie patentowym w danym kraju.

Praktyka często jednak pokazuje, że dokumentacja patentowa może przydać się przedsiębiorcy w rozmaitych sytuacjach, dlatego warto mieć w zanadrzu jej różne wersje językowe. Najbardziej przydatną wersją językową jest oczywiście ta sporządzona po angielsku, wiele zależy jednak od rynku, na którym działa producent lub sprzedawca. Jeśli na przykład firma eksploruje rynek naszego zachodniego sąsiada, przydadzą się tłumaczenia specjalistyczne na język niemiecki.

Kto powinien dokonać przekładu patentu?

Ze względu na to, że dokumentację patentową często przedkłada się różnego rodzaju urzędom, należy zadbać o dokonanie jej przekładu przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Mowa tutaj o tłumaczu przysięgłym. Taka osoba zdała specjalny egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który potwierdza posiadanie kompetencji niezbędnych do tłumaczenia dokumentów mających moc prawną. Patent przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego może zatem zostać przedstawiony każdemu organowi państwowemu, w tym również sądowi czy rozmaitym urzędom. Tłumacz poświadcza dokument poprzez odciśnięcie na nim swojej pieczątki, na której znajdują się informacje na temat uzyskanych uprawnień. 

Czy bycie tłumaczem przysięgłym wystarczy do tłumaczenia patentu?

Oczywiście sama wiedza z zakresu prawa nie jest wystarczająca do tego, aby wykonywać dobrej jakości tłumaczenia patentowe. Niezbędna jest również chociażby minimalna wiedza w zakresie przyznawania patentów, a także dziedziny, której dotyczy dany wynalazek. Dlatego przekład patentów jest najczęściej powierzany tłumaczom-praktykom, a więc osobom doskonale znającym dwa języki, a jednocześnie będącym ekspertami w określonej dziedzinie. W TK Translate specjalizujemy się w tłumaczeniach przysięgłych z języka niemieckiego i na język niemiecki. W zespole mamy doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, dlatego można powierzyć nam tłumaczenia techniczne.

Dlaczego wysoka jakość tłumaczenia jest ważna w przypadku patentów?

Każdy sprzedawca, wprowadzając nowy produkt na rynek, chciałby być chroniony przed zakusami nieuczciwej konkurencji. Należą do niej między innymi firmy zajmujące się tworzeniem podróbek czy podważaniem patentów. W takim przypadku jedyną ochroną przedsiębiorcy jest właśnie poprawnie przetłumaczona dokumentacja patentowa. Jeśli znajdują się w niej jakiekolwiek błędy, może wówczas dojść nawet do utraty patentu. Naraża to oczywiście przedsiębiorcę na ogromne straty, a nawet utratę biznesu. Wybór doświadczonego biura tłumaczeń daje pewność co do tego, że treść dokumentacji patentowej będzie przetłumaczona klarownie i w zgodzie z wymogami prawnymi.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *