Jul 10 2023

/

3 dziedziny, w których tłumaczenia branżowe są szczególnie ważne w XXI wieku

Dlaczego warto być nie tylko tłumaczem, ale również specjalistą?

Obecnie biura tłumaczeń stawiają duży nacisk na to, aby współpracujący z nimi tłumacze posiadali nie tylko umiejętność przekładu tekstów z jednego języka na drugi, ale przede wszystkim wiedzę i doświadczenie w danej branży. Tłumaczenie nie polega bowiem na mechanicznym podstawianiu słów, ale na odwzorowaniu sensu, a do tego niezbędne jest dobre zrozumienie danej dziedziny. Dotyczy to w szczególności wysoce specjalistycznych zagadnień związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi i ekonomicznymi. Tłumacze ze specjalizacją pożądaną na rynku tłumaczeniowym mają szanse na pozyskiwanie większej liczby zleceń, które dodatkowo są lepiej płatne i zdecydowanie ciekawsze.

Tłumaczenia informatyczne

Branża IT z roku na rok rozwija się coraz dynamiczniej. Chociaż językiem tego świata jest bezsprzecznie angielski, tłumacze innych mów również nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Ich umiejętności są potrzebne między innymi w zakresie lokalizacji oprogramowania. Polega ono na dostosowaniu danego programu do lokalnego rynku pod względem języka, kontekstu kulturowego oraz odbiorcy. Lokalizacja oprogramowania dotyczy zarówno aplikacji instalowanych na komputerze, jak i programów dostępnych głównie przez przeglądarkę. Poza tym tłumaczenia są dalej wymagane między innymi w zakresie przekładu różnego rodzaju instrukcji wyjaśniających docelowym odbiorcom zasady korzystania ze sprzętów i programów komputerowych.

Tłumaczenia z dziedziny chemii i pokrewnych nauk

Przekład tekstów naukowych o tematyce ściśle specjalistycznej, dotyczącej na przykład chemii, fizyki lub biologii, musi zawsze odbywać się przy pełnym zrozumieniu treści danego dokumentu. Oznacza to, że osoby tłumaczące tego typu teksty powinny posiadać odpowiednie wykształcenie w danym kierunku. Pod uwagę należy wziąć odbiorcę, którym najczęściej jest ekspert w danej dziedzinie. Z łatwością wyłapie on wszelkiego rodzaju błędy i niedociągnięcia merytoryczne. Z drugiej strony odbiorcami treści z dziedziny chemii mogą być na przykład osoby korzystające z leku lub suplementu diety. Wówczas poprawne przetłumaczenie tekstu źródłowego może zadecydować o zdrowiu, a nawet życiu. Dlatego tłumaczenia tekstów z pogranicza chemii, farmaceutyki i medycyny są tak często zalecane tłumaczom przysięgłym z odpowiednią specjalizacją, którzy w razie jakiegokolwiek błędu w tekście mogą ponieść odpowiedzialność cywilną.

Tłumaczenia dotyczące odnawialnych źródeł energii

Z powodu rosnących cen energii technologie wykorzystywane w ramach OZE cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród masowych, jak i pojedynczych odbiorców. Rośnie również popyt na tłumaczy specjalizujących się w przekładzie treści w tej dziedzinie, bez względu na to, czy mają one charakter bardziej techniczny, czy marketingowy. Głównym celem tego typu przekładu jest dostarczenie informacji na temat działania danej technologii oraz korzyści jej użycia. Tłumacz specjalizujący się w przekładzie takich treści powinien nie tylko posiadać specjalistyczną wiedzę, ale swego rodzaju umiejętności reklamowe.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *