Jan 17 2022

/

Co to jest ulga abolicyjna?

Zarabiając za granicą i rozliczając się jednocześnie w Polsce, należy uwzględnić zagraniczne dochody w rozliczeniu PIT. W przypadku niektórych krajów podatnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej. Jest to rodzaj ulgi podatkowej przeznaczonej dla osób, które uzyskały przychód w państwie, gdzie jako sposób unikania podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.

W jaki sposób unika się podwójnego opodatkowania?

W Polsce korzysta się głównie z dwóch metod, których celem jest ochronienie podatnika przed płaceniem podatku dochodowego dwa razy od tych samych dochodów: odliczenia proporcjonalnego lub wyłączenia z progresją. Ta pierwsza metoda zakłada opodatkowanie całego dochodu, osiągniętego zarówno w Polsce, jak i za granicą, z możliwością odliczenia podatku, który został już opłacony w zagranicznej skarbówce. Należy jednak być przy tym świadomym limitu podatkowego. Oblicza się go za pomocą zsumowania wszystkich dochodów, a następnie pomnożenia ich przez określoną skalę podatkową (18 lub 32 procent), aby otrzymaną w ten sposób wartość pomnożyć przez dochód uzyskany za granicę i podzielić przez sumę osiągniętych dochodów.

Jakich krajów to dotyczy?

Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o rozliczaniu dochodów tego typu metodą z takimi państwami jak USA, Belgia, Dania, Holandia, Ukraina, Chile, Iran, Mołdawia i kilkoma innymi. Z tej metody można również skorzystać w przypadku dochodów, które zostały osiągnięte w państwach, z którymi Polska nie podpisała żadnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak na przykład Libia czy Brazylia. Wyjątek stanowią kraje będące tzw. rajami podatkowymi, czyli stosujące politykę podatkową, która jest uznawana za szkodliwą. Należy pamiętać, że pod uwagę bierze się dochód uzyskany na podstawie rozmaitych stosunków pracy, w tym umowy o pracę, prowadzenia własnej działalności, praw autorskich, pracy nakładczej, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście.

Dlaczego wprowadzono ulgę abolicyjną?

Ten rodzaj zwolnienia podatkowego obowiązuje od 2008 roku. Został wprowadzony w związku z tym, że metoda proporcjonalnego odliczenia jest mniej korzystna dla podatnika niż przy stosowaniu metody wyłączenia z progresją. Dzięki zastosowaniu ulgi wysokość podatku jest taka sama w przypadku obu metod. Dla uzyskania ulgi niezbędne jest wypełnienie załącznika PIT-O i dołączenie go do rozliczenia rocznego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *