Feb 09 2022

/

Klasa podatkowa w Niemczech - czy można ją zmienić?

Rozliczanie się z niemieckim fiskusem nie należy do najprostszych, jako że zasady płacenia podatków u naszych zachodnich sąsiadów różnią się od tych obowiązujących w Polsce. System podatkowy w Niemczech bazuje na tak zwanym podziale klasowym, w którym można wyróżnić sześć podstawowych klas (Steuerklasse). Przynależność do jednej z nich zależy w największej mierze od stanu cywilnego i faktu posiadania dzieci.

Kiedy można zmienić klasę podatkową?

Każdy podatnik w Niemczech jest przypisany do określonej klasy. Nieodpowiednie przypisanie może skutkować otrzymaniem nadpłaty lub wiązać się z koniecznością dopłacenia określonej kwoty. Zmiana klasy podatkowej jest możliwa wtedy, gdy dojdzie do zmiany sytuacji życiowej danej osoby, takiej jak wejście w związek małżeński lub narodziny dziecka. Dotyczy to również takich okoliczności jak śmierć małżonka, rozwód lub separacja. Klasa podatkowa może ulec zmianie również wtedy, gdy dojdzie do drastycznej zmiany zarobków małżonka. Osoby, które nie otrzymały numeru identyfikacyjnego podatnika, na przykład ze względu na brak meldunku, są automatycznie przypisane do VI klasy podatkowej. Taka przynależność jest najmniej korzystna dla ich portfela, jako że wiąże się z koniecznością zapłaty największej zaliczki na rzecz urzędu skarbowego. Do tej klasy należą osoby najlepiej zarabiające, a także single.

Jak dokonuje się zmiany? Rozliczenie podatku z Niemiec

Przejście z jednej do drugiej klasy podatkowej wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim należy skierować odpowiedni formularz do niemieckiego Finanzamtu. Zmiany  należy dokonać do 30 listopada, a dokument może być złożony jedynie osobiście. W przypadku małżonków konieczna jest zmiana klasy podatkowej u męża i żony. Nie zawsze wybór tej samej klasy jest opłacalny – decyzję warto skonsultować z ekspertami w tej dziedzinie, czyli z doradcami podatkowymi.

Klasy podatkowe w Niemczech – omówienie

W klasie pierwszej, w której wysokość podatku wynosi 28%, miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 983 €. W przypadku klasy drugiej, która jest dostępna dla osób samotnie wychowujących dzieci, kwota ta wynosi 1178 € miesięcznie. Klasa III dostępna dla osób owdowiałych, a także będących w związku, jeśli ich partner pozostaje bez pracy lub pracuje na terenie Unii Europejskiej.  Klasa IV jest przeznaczona dla małżonków, których partner również należy do tej klasy. W klasie V  mogą znaleźć się osoby, których małżonek przynależy do III klasy. Klasa IV charakteryzuje się brakiem określenia dochodu wolnego od podatku, a dotyczy osób samotnych i małżonków, które wykonują więcej niż jedną pracę.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *