Jan 02 2022

/

Kindergeld – co trzeba wiedzieć w 2020 roku?

2020 rok – informacje na temat Kindergeld

Wysokość Kindergeld zależy od liczby posiadanych dzieci. W tym roku wysokość świadczenia wzrosła – obecnie wynosi ono 204 euro na pierwsze i drugie dziecko, następnie odpowiednio 210 euro na trzecie dziecko oraz 235 euro na każde kolejne. Jednak największa zmiana dotyczy możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy w postaci dodatku do Kindergeld, który nazywa się Kinderzuschlag. Więcej rodziców otrzymało prawo do jego pobierania dzięki zniesieniu górnych progów dochodowych.

Czym jest Kinderzuschlag?

Kinderzuschlag jest przyznawany wraz z zasiłkiem Kindergeld. Ten dodatek może wynieść nawet 185 euro miesięcznie, a jego wysokość jest zależna od dochodów uzyskiwanych przez rodzica. Zapomoga jest kierowana do tych dorosłych, których zarobki wystarczają na utrzymywanie ich samych, jednak nie ich pociech. Pomoc finansowa w postaci zasiłków ma pokrywać wydatki związane z wychowaniem dzieci. Kinderzuschlag nie jest przeznaczony dla osób bezrobotnych, które otrzymują zapomogę społeczną Hartz IV.

Kindergeld – dokumenty, jakie trzeba złożyć

Warto przypomnieć o tym, jakie dokumenty powinny zostać przekazane do urzędu, aby móc otrzymywać Kindergeld. Należy podkreślić, że wszystkie pisma w języku polskim muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, który otrzymał państwowe uprawnienia do przekładu oficjalnych pism. Do wniosku o przyznanie świadczenia powinno się załączyć akt urodzenia lub unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci. Trzeba również przygotować zaświadczenie o miejscu zameldowania. Do tego nie wolno zapomnieć o kopii dowodów osobistych zarówno wnioskodawcy, jak i osoby opiekującej się dzieckiem. Pobieranie Kindergeld uniemożliwia uzyskiwanie świadczenia o podobnym charakterze, czyli na przykład dodatku 500 plus. Należy udowodnić, że nie jest się beneficjentem tego programu, czego dowodem jest pisemna decyzja uzyskiwana w urzędzie wojewódzkim. Niezbędne jest również Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemieckie zaświadczenie o zarobkach. Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, należy dołączyć również zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. W takim przypadku zasiłek jest przyznawany do momentu, w którym dziecko ukończy 26 lat.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *