Mar 25 2023

/

Zwrot podatku z Niemiec – co można odliczyć i jakie ulgi uzyskać?

Rozliczenie nieograniczone i ograniczone – jakie różnice?

Te dwa typy rozliczeń zależą od tego, jak długo dana osoba pracowała w Niemczech. Rozliczenie podatkowe nieograniczone jest przeznaczone dla pracowników, którzy zawarli umowę o pracę na więcej niż pół roku, a dokładniej – 183 dni. W przypadku rozliczenia ograniczonego czas zatrudnienia jest krótszy. Z punktu widzenia podatnika zdecydowanie bardziej opłacalne jest rozliczanie się w trybie nieograniczonym. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób może korzystać z różnego rodzaju ulg. Dotyczą one na przykład dojazdów do pracy, kosztów utrzymania czy też rzeczy kupowanych w celach związanych z wykonywaniem pracy. Podlegając rozliczeniu ograniczonemu, nie ma się prawa do korzystania z tych udogodnień. Nie można również rozliczać się z małżonką lub małżonkiem.

Zwrot podatku z Niemiec – najważniejsze informacje

Niemiecka skarbówka umożliwia rozliczanie się do nawet czterech lat wstecz. Rok podatkowy rozpoczyna się i kończy w te same dni co rok kalendarzowy. Dokumenty za poprzedni okres podatkowy należy złożyć w skarbówce do ostatniego dnia maja. Jeśli podatnik zapomni o tym obowiązku, wówczas otrzyma wezwanie od Urzędu Skarbowego, w którym zostanie określony dla niego nowy termin złożenia zeznania. Pieniądze z tytułu nadpłaconego podatku otrzymuje się najczęściej w czasie od trzech do nawet sześciu miesięcy od dnia złożenia dokumentów.

Jakie dokumenty przygotować?

Podatnik potrzebuje skan dokumentu tożsamości takiego jak dowód osobisty czy paszport. Podstawą do rozliczenia jest tzw. Lohnsteuerbescheinigung, czyli karta podatkowa. Jeśli podatnik nie otrzymał jej od pracodawcy, wówczas za podstawę może posłużyć odcinek z wypłaty za ostatni przepracowany miesiąc w danym roku kalendarzowym. Niezbędne jest zaświadczenie UE/EOG, jakie uzyskuje się w polskim urzędzie skarbowym. Stanowi ono poświadczenie dochodów uzyskanych w Polsce. Poza tym w przypadku starania się o określone ulgi należy wykazać, że rzeczywiście należą się one danej osobie. Za takie dowody mogą posłużyć rachunki, faktury lub umowa najmu mieszkania.

Pomoc na każdym etapie ubiegania się o zwrot podatku, wliczając w to doradztwo w zakresie starania o ulgi podatkowe i odliczania kosztów uzyskania przychodu, oferuje nasze biuro.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *