Aug 30 2020

/

Zasiłek z zagranicy a podatki w Polsce – co wlicza się do dochodu, a co można odliczyć?

Zasady zwolnień

Przepisy dotyczące zwolnienia z przychodów uzyskiwanych poza granicami kraju mogą sprawiać trudność w interpretacji. Przykładowo w rozliczeniu rocznym nie trzeba uwzględniać części przychodów uzyskanych w wyniku stosunku służbowego czy pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i pracy nakładczej za każdy dzień, w którym podatnik pozostawał w takim stosunku. Zwolniona z opodatkowania zostaje kwota, która odpowiada trzydziestu procentom tak uzyskanego przychodu. Taka możliwość nie dotyczy jednak osób, które odbywają podróż służbową poza granicami naszego kraju. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają również przychody uzyskiwane w ramach stypendium.

Co z zagranicznymi zasiłkami?

Uzyskiwanie dochodu w ramach otrzymywania zasiłków podlega zazwyczaj opodatkowaniu w kraju, który go wypłaca. Przykładowo zatem osoba pozyskująca na przykład świadczenie rodzinne czy zasiłek dla bezrobotnych z zagranicy, nie musi uwzględniać tego dochodu w rozliczeniu PIT. Należy jednak każdorazowo upewnić się, czy takie uzasadnienie rzeczywiście znajduje się w umowie między Polską a danym krajem. Zazwyczaj jednak różnego rodzaju świadczenia, w tym nie tylko zasiłki, ale również renty i emerytury, są opodatkowane w państwie, które podejmuje się ich wypłacania. Nie dotyczy to jednak na przykład Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z umowy między Polską a tym krajem wynika, że to państwo, w którym mieszka podatnik, ma prawo do opodatkowania jego przychodów. Należy jednak pamiętać o tym, że w Polsce niektóre dochody są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie krajowych przepisów. Szczegóły na ten temat zostały podane w art. 21 Ustawy o podatku dochodowym.

Inne uzasadnienia prawne

Do tego zgodnie z polskim prawem podatkowym również i świadczenia uzyskiwane na terenie kraju nie podlegają opodatkowaniu. Mówi o tym art. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W pierwszym punkcie jako zwolnione z konieczności opodatkowania wymienia się między innymi świadczenia i dodatki rodzinne. Oznacza to, że jeśli zasiłek pozyskiwany w innym kraju jest odpowiednikiem polskiego świadczenia, wówczas nie uwzględnia się go w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *