Aug 28 2020

/

Na czym polega korekta tłumaczenia?

Czym jest weryfikacja tłumaczenia?

Każde tłumaczenie wykonane przez biuro powinno być dodatkowo weryfikowane przez innego tłumacza lub przez native speakera. Podczas takiej weryfikacji priorytetem jest wierność tłumaczenia, sprawdzenie poprawności gramatycznej, interpunkcyjnej czy stylistycznej. Tekst staje się wolny od podstawowych błędów, które utrudniłyby jego zrozumienie. Na zlecenie klienta tłumacz podejmuje się również weryfikacji tłumaczeń sporządzonych przez inne biura. Taka weryfikacja jest nieodzowna w przypadku tekstów z dziedziny specjalistycznej – medycyny, inżynierii czy prawa.

Na czym polega redakcja?

Redakcję tekstów zleca się native speakerom. Celem tego działania jest zapewnienie tłumaczeniu spójności, na przykład pod względem zastosowanej terminologii, a także nadanie dobrego, ostatecznego szlifu. Redaktor stara się, aby tekst był bardziej atrakcyjny dla czytelnika. Dzięki temu tekst brzmi naturalnie w języku docelowym. Nie należy mylić korekty językowej z lokalizacją, poprzez którą tekst jest dostosowywany do konkretnych odbiorców na rynku zagranicznym. Im bardziej skomplikowana tematyka tekstu, tym bardziej opłaca się jego zredagowanie. Z tej usługi korzysta się często w przypadku prac naukowych. Doświadczony redaktor wie, w jaki sposób uczynić pracę bardziej czytelną – choćby poprzez podział tekstu na mniejsze akapity i zamianę zdań wielokrotnie złożonych na mniejsze, zrozumiałe jednostki.

Weryfikacja a redakcja – czym się różnią?

Weryfikacja to poprawa najbardziej podstawowych błędów, jakie mogą znaleźć się w tłumaczeniu. Celem jest zadbanie o poprawność tekstu pod kątem ortografii, interpunkcji czy gramatyki, ale również sprawdzenie zgodności tłumaczenia względem oryginału. Z kolei redakcja polega na całościowym opracowaniu tekstu od strony merytorycznej, a nawet kompozycyjnej. Forma treści ma być zrozumiała i interesująca dla czytelnika. Polecamy wybór tej usługi dla tekstów przeznaczonych do druku oraz dla tych treści, które mają wywołać określony efekt, jak na przykład w przypadku tekstów sprzedażowych. Zarówno weryfikacja, jak i korekta tłumaczenia sprawiają, że ostateczna wersja przekładu jest najlepszą z możliwych.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *