Nov 22 2021

/

Tłumaczenia zwykłe a przysięgłe

Powinniśmy skierować je do tłumacza przysięgłego np. języka niemieckiego.

Na czym polega bycie tłumaczem przysięgłym?

Praca każdego tłumacza sprowadza się do jak najwierniejszego oddania sensu oryginału, bez względu na dziedzinę, z jakiej pochodzi dany tekst oraz na to, czy tłumaczenie jest ustne, czy pisemne. Oczywiście inaczej tłumaczy się instrukcję obsługi i ulotki informacyjne, a inaczej podchodzi się do przekładu poezji lub wypowiedzi polityków. Tłumacz musi wchodzić w różne role – raz jest rzemieślnikiem, innym razem bliżej mu do artysty. Tak długo, jak wykonuje zwykłe tłumaczenia, sam decyduje o sposobie przekładu. Może dosłownie tłumaczyć zwroty, wyrażenia i frazeologizmy lub wręcz przeciwnie – maksymalnie dostosowywać przekład do kultury i języka odbiorcy.

Wyjątkiem są tłumaczenia przysięgłe dotyczące dokumentów wydawanych przez organy sądowe. Może ich dokonywać jedynie osoba z uprawnieniami tłumacza przysięgłego, jakie otrzymuje się po zdaniu egzaminu państwowego. Tłumacz rozumie teksty prawne i ściśle trzyma się terminologii, tak by nie doszło do błędów, które mogłyby spowodować złą interpretację prawną lub odmowę przyjęcia dokumentów. Jeśli więc przekład tekstu jest ważny z punktu widzenia prawa, to tłumacz przysięgły musi odbić na nim swoją okrągłą pieczęć.

Odpowiedzialność cywilna – słowo-klucz tłumaczenia przysięgłego

Tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego tym, że wiąże tłumacza odpowiedzialnością cywilną. Ze błędy w przekładzie ponosi on stosowne kary zawodowe, jeśli tylko klient zdecyduje się na wszczęcie postępowania przeciwko niemu. Osoba, która otrzymała błędne tłumaczenie przysięgłe, może również ubiegać się o odszkodowanie.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Dokumenty, które są ważne z punktu widzenia prawa, a także wszelkie pisma przekładane instytucjom publicznym – nad takimi tekstami pracują tłumacze przysięgli. Dokonują oni tłumaczenia, które fachowo jest nazywane uwierzytelnionym lub poświadczonym. Taki przekład jest konieczny dla przedstawienia w innym języku dokumentacji dotyczącej procesu sądowego, umów bankowych i finansowych, faktur, świadectw, dyplomów, a także aktów prawnych.

Tłumacze przysięgli często realizują również tłumaczenia medyczne. Bez tłumaczenia uwierzytelnionego nie zarejestrujemy również zagranicznego samochodu. Jeśli dany dokument nie jest kierowany do instytucji państwowej, możemy skorzystać z usług zwykłego tłumacza – nie musi on mieć państwowych uprawnień, wystarczy doświadczenie i odpowiednia specjalizacja.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *