Jun 16 2023

/

Tłumacz przysięgły polsko-niemiecki — jakie dokumenty przygotuje?

Odpowiedzialność cywilna tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły różni się od zwykłego tłumacza tym, że w razie popełnienia pomyłki w tłumaczeniu uwierzytelnionym może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Wykonuje on bowiem zawód zaufania publicznego. Do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego niezbędne jest zdanie egzaminu pisemnego i ustnego. Żeby do niego przystąpić, należy mieć ukończone studia wyższe, nie być karanym, a także posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z krajów wymienionych w ustawie. Ponadto należy oczywiście doskonale znać zarówno język obcy, jak i ojczysty. Po pozytywnym przejściu egzaminu nadchodzi czas na złożenie ślubowania przed ministrem sprawiedliwości. Tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, a po złożeniu wniosku ma prawo do otrzymania osobistej pieczęci, wraz z danymi osobowymi, numerem licencji oraz listą języków, z których i na jakie może tłumaczyć.

Z jakimi dokumentami udać się do tłumacza przysięgłego?

Uwierzytelnienie tłumaczenia za pomocą pieczątki tłumacza jest niezbędne w przypadku wszelkiej dokumentacji urzędowej, a więc aktów stanu cywilnego i aktów notarialnych, pism sądowych, dokumentów rejestracji pojazdów oraz dokumentów ubezpieczeniowych. Klienci często decydują się również na skorzystanie z tego typu usług w przypadku dokumentacji medycznej. Należy wiedzieć o tym, że tłumacze przysięgli często mają ściśle określoną specjalizację, dotyczącą na przykład medycyny, prawa lub przemysłu. Z tego względu przed skorzystaniem z usług tłumacza przysięgłego warto wcześniej sprawdzić, w jakim typie tłumaczeń się specjalizuje.

Kiedy potrzebne jest uwierzytelnione tłumaczenie ustne?

Przekład dokonywany przez tłumacza przysięgłego obejmuje nie tylko dokumenty w formie pisanej, ale również wszelkie komunikaty ustne wymagające uwierzytelnienia. Dotyczy to na przykład takich okazji jak odczytywanie aktu notarialnego, zawieranie związku małżeńskiego lub składanie zeznań w sądzie. Warto wcześniej przekazać tłumaczowi dokumenty, które będzie przekładał, aby mógł on zapoznać się z ich tematyką. Podczas samego tłumaczenia należy przewidzieć również przerwy w wypowiedzi na dokonanie przekładu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *