Dec 14 2023

/

Ile trzeba przepracować w Niemczech, żeby dostać emeryturę?

Niemcy to jeden z najczęściej wybieranych przez Polaków krajów do emigracji zarobkowej. Wiele osób zastanawia się nad spędzeniem całego swojego życia lub jego większej części u naszych zachodnich sąsiadów. Jak wygląda wówczas kwestia świadczeń emerytalnych? Po jakim czasie przysługuje prawo do otrzymywania niemieckiej emerytury?

Podstawa prawna

Osoby, które przeprowadziły się do Niemiec do końca 1990 roku są objęte porozumieniu emerytalnym z 1975 roku. Wszystkie inne osoby obejmują już prawa emerytalne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. To właśnie te dwie podstawy prawne powinny najbardziej interesować Polaków chcących otrzymywać świadczenie emerytalne zza granicy. W tym pierwszym przypadku emerytura jest wyliczana w oparciu o cały staż pracy, zaliczają w to również lata pracy w Polsce. Polski ZUS nie jest zobowiązany do wypłacania świadczeń, zajmuje się tym w całości strona niemiecka. Z kolei osoby rozliczające się według prawa unijnego obowiązują przepisy, zgodnie z którymi emerytura jest wypłacana przez polskiego ubezpieczyciela do Niemiec, gdzie następnie tamtejszy urząd zajmujący się sprawami emerytalnymi określa finalną wysokość emerytury.

O jakich warunkach trzeba pamiętać?

Po ilu latach przepracowanych w Niemczech należy się emerytura? Żeby otrzymać prawo do niemieckiej emerytury należy przede wszystkim przepracować na terenie Niemiec co najmniej rok. Do tego niezbędne jest płacenie składek emerytalnych przez tak zwany okres wyczekiwania. Wynosi on minimum 5 lat. Należy wówczas być objętym ubezpieczeniem emerytalnym oraz opłacać minimalne składki. Kolejny wymogiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Wiek emerytalny jest taki sam dla mężczyzn i dla kobiet. Istnieje również możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeśli staż pracy jest wystarczająco długi, a poprzednio otrzymywało się rentę. Od tego, ile lat pracy się przepracowało, zależy oczywiście wysokość emerytury w Niemczech. Pod uwagę są brane również inne czynniki.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od:

  • wysokości zarobków i składek przeznaczonych na ubezpieczenie,
  • lat pracy oraz punktów emerytalnych,
  • współczynnika wartości emerytury i współczynnika momentu przejścia na emeryturę.

Punkty emerytalne są wyznaczane zależnie od powyższych kwestii, jak również od tego, jakie są roczne zarobki danej osoby. Jeden punkt to równowartość średniego rocznego wynagrodzenia. Natomiast współczynnik wartości emerytury wyznacza wartość punktu zarobków. Współczynnik momentu przejścia na emeryturę zależy od tego, w jakim wieku zaczyna się korzystać z tego świadczenia. Każdy przedterminowy miesiąc przejścia na emeryturę powoduje zmniejszenie się tego współczynnika o 0,3% punktu. Warto pamiętać o tym, aby skrupulatnie dokumentować swoje okresy składkowe. W przyszłości pozwolą one na ustalenie wysokości świadczenia. Można je sprawdzić na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w odpowiedniej niemieckiej instytucji.

Emerytura w Niemczech a mieszkanie w Polsce

Zgodnie ze wspomnianą wyżej podstawą prawną wynikającą z prawa Unii Europejskiej emeryci i renciści mogą otrzymywać świadczenie w miejscu zamieszkania. Nie ma przy tym znaczenia, które państwo członkowskie wybiorą jako miejsce swojego stałego pobytu. Jeśli dana osoba chce otrzymywać świadczenie, a jej okres ubezpieczenia nie jest wystarczający do otrzymania odpowiednich praw, wówczas pod uwagę brane są również okresy ubezpieczenia w innych państwach Unii Europejskiej. Jeśli świadczeniobiorca mieszka w Polsce, pracę wykonywał na terenie Polski oraz innych krajów unijnych, wówczas jednostką zajmującą się obliczaniem i wypłacaniem świadczenia jest oddział ZUS znajdujący się w Opolu. Wniosek o przyznanie emerytury należy uzupełnić o dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub ubezpieczenie od pracodawców i innych instytucji ubezpieczeniowych. Do tego należy dołączyć numer ubezpieczenia społecznego.

Inne świadczenia społeczne z Niemiec

Emerytura to nie jedyne świadczenie, o jakie możesz się starać, gdy pracujesz w Niemczech. O zasiłkach z Niemiec możesz poczytać w ofercie TKTRANSLATE. Chętnie pomożemy Ci zorganizować potrzebne dokumenty i podpowiemy, jak wypełnić niezbędne wnioski. Zapraszamy do kontaktu!

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *