Jan 12 2020

/

Podatki w Niemczech — co warto wiedzieć?

Różne klasy podatkowe 

W Niemczech obowiązuje aż sześć klas podatkowych, a przynależność do jednej z nich wyznacza wysokość potrąconego podatku dochodowego. Ma on charakter progresywny i może wynosić od 14 do 45%. Przynależność do odpowiedniej klasy zależy od ogólnej sytuacji życiowej, a nie tylko wysokości osiąganych dochodów. Przykładowo, pierwsza klasa podatkowa jest przeznaczona dla osób żyjących samotnie, z kolei druga – dla samotnie wychowujących dzieci. Trzecia klasa podatkowa uchodzi za najobszerniejszą, jako że znajdują się w niej podatnicy będący w związku małżeńskim lub partnerskim (jeśli został potwierdzony urzędowo), a także osoby owdowiałe.

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

Za zachodnią granicą obowiązują dwa typy obowiązku podatkowego: ograniczony i nieograniczony. Należy pamiętać o tym, że dana osoba jest objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, jeśli jej głównym (przez przynajmniej 183 dni) miejscem zamieszkania oraz ośrodkiem interesów życiowych w ostatnim roku były Niemcy. Taka osoba może korzystać ze świadczeń socjalnych oraz lepszych warunków rozliczeń bez ograniczenia czasowego. Przy ograniczonym obowiązku podatkowym nadal ma się możliwość korzystania z ulg podatkowych, są one jednak wyliczone proporcjonalnie do czasu pracy.

Wiele ulg podatkowych

Warto wiedzieć, że w Niemczech można odliczyć sobie wiele zniżek związanych z wykonywaniem pracy. Dotyczy to kosztów związanych z wynajmem mieszkania oraz dojazdami do miejsca pracy. W celu uzyskania odliczenia należy przedstawić urzędowi dokumenty potwierdzające wydatki związane z dojazdami, najmem oraz opłacaniem mediów, czyli faktury za paliwo, bilety za komunikację oraz kwity z opłat.

Okres rozliczeniowy

Należy pamiętać, że w Niemczech rok podatkowy odpowiada rokowi kalendarzowemu, a deklarację należy złożyć do 31 maja. Ponadto istnieje możliwość rozliczenia podatku aż do czterech lat wstecz. Jeśli podatnik przekroczy termin rozliczenia, otrzymuje wezwanie z urzędu. Jego zignorowanie może wiązać się z otrzymaniem kary finansowej.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *