Kinderzuschlag

Dodatek do zasiłku rodzinnego w Niemczech tzw. Kinderzuschlag, to dodatkowe świadczenie socjalne, które mogą uzyskać rodzice o niskich dochodach. Zasiłek Kinderzuschlag wprowadzono, aby rodzice mogli się skupiać głównie na wychowywaniu swoich dzieci i nie musieli w tym samym czasie ciężko pracować.

Kto może się starać o zasiłek Kinderzuschlag w Niemczech?

Dodatek na dzieci Kinderzuschlag wypłacany jest w Niemczech rodzicom na dzieci żyjące z nimi wspólnie w ich gospodarstwie domowym, o ile ich zarobki są niewystarczające na pokrycie zapotrzebowania wynikającego z wychowania małoletnich dzieci. Oprócz tego, aby otrzymać świadczenie Kinderzuschlag należy spełnić następujące warunki:

należy pobierać Kindergeld,

łączne dochody obojga rodziców muszą wynosić przynajmniej 900 euro brutto (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci przynajmniej 600 euro brutto),

od 1.04.2020r. zniesiono górną granicę dochodu wyliczanego na podstawie przepisów niemieckiego Kodeksu prawa socjalnego,

dzieci nie mogą mieć więcej niż 25 lat,

dzięki przyznaniu Kinderzuschlag sytuacja finansowa rodziny ulegnie poprawie w takim wymiarze, że nie będzie konieczne pobieranie zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld.

Ile wynosi zasiłek Kinderzuschlag w Niemczech?

Ze względu na zniesione od 1 stycznia 2020 roku górne progi dochodowe więcej rodziców zyskało prawo do otrzymania niemieckiego dodatku Kinderzuschlag. Kinderzuschlag wypłacany jest przez Familienkasse co miesiąc i wynosi do 185 euro na każde dziecko.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o zasiłek Kinderzuschlag w Niemczech?

  1. Trzeba pobierać Kindergeld – decyzja o przyznaniu KG + KG-Nr.
  2. Miesięczne zaświadczenia o wynagrodzeniu w Niemczech (Lohnabrechnung) z ostatniego miesiąca
  3. Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers – formularz zaświadczenia o zarobkach w j. niemieckim wypełnia pracodawca.
  4. Umowa o pracę w Niemczech
  5. Zaświadczenie o nauce dzieci (w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia)
  6. Zameldowanie w Niemczech/Umowa najmu
  7. Potwierdzenie ubezpieczenia w Niemczech (np. kopia legitymacji Sozialversicherung, kopia karty z Krankenkasse, Meldung zur Sozialvericherung, A1)
  8. Dane konta bankowego na które ma być wypłacany zasiłek (IBAN + BIC/SWIFT, najlepiej konto walutowe w EURO)

Gdzie znaleźć wnioski o Kinderzuschlag?

Wszystkie odpowiednie wnioski o Kinderzuschlag i formularze są dostępne w naszym biurze w Krośnie – TKTRANSLATE przy ul. Staszica 12/1, Krosno. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie +48 13 49 32 575 lub mailowo biuro@tktranslate.pl

Załatwimy za Państwa wszelkie formalności, na bieżąco będziemy monitorować w niemieckim urzędzie stan rozpatrzenia Państwa wniosku o Kinderzuschlag.

ZAPRASZAMY!

Źródła:

www.arbeitsagentur.de

http://www.gesetze-im-internet.de

www.bmfsfj.de

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia?