Zasiłki z Austrii

FAMILIENBEIHILFE
Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny Familienbeihilfe w Austrii przyznawany jest niezależnie od zatrudnienia lub wysokości dochodów. Polscy obywatele mieszkający i pracujący w Austrii mogą wnioskować o przyznanie zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe. Jest to świadczenie pieniężne na dzieci wypłacane przez austriacki urząd skarbowy Finanzamt Österreich.

Zobacz więcej

KINDERBETREUUNGSGELD
Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy Kinderbetreuungsgeld możemy wnioskować na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszego dziecka.

Zobacz więcej