Kinderbetreuungsgeld

Zasiłek wychowawczy Kinderbetreuungsgeld możemy wnioskować na dziecko, dopóki nie ukończy trzeciego roku życia. Czas świadczenia może wynosić od 12 do 36 miesięcy życia naszego dziecka.

Poniżej przedstawiamy informacje kto może złożyć wniosek o zasiłek, ile wynosi Kinderbetreuungsgeld, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i wiele innych cennych informacji dotyczących Kinderbetreuungsgeld.

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy Kinderbetreuungsgeld?

Wnioskować o zasiłek w tym kraju mają prawo oczywiście obywatele Austrii, ale też innych państw Unii Europejskiej, Szwajcarii i uchodźcy posiadający azyl w Austrii, obywatele państw nie będących w UE, ale mieszkający na terenie Austrii oraz uprawnieni do pobytu w tym kraju. Wnioskodawcą zaś może być zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Do tego zasiłku mają też prawo rodzice adopcyjni. Z reguły wnioskodawcą jest matka nowo narodzonego dziecka, mimo że nie zawsze mieszka na terenie Austrii.

Ile wynosi zasiłek wychowawczy Kinderbetreuungsgeld?

Dostępne są dwa systemy – w sumie 5 wariantów:

1. Cztery opcje systemie ryczałtowym:

Wariant 12+2
W tym wariancie rodzice mogą otrzymać zasiłek w najwyższej wysokości przez 12 miesięcy, wypłata może zostać wydłużona maksymalnie o 2 miesiące – do 14 miesięcy.

Wariant 15+3
W tym przypadku możliwe jest uzyskanie kwoty nieco mniejszej. Ta opcja przewiduje okres do 18. miesiąca życia dziecka, dostępna jest przez 15 miesięcy dla jednego rodzica. Zasiłek na kolejne trzy miesiące może wnioskować drugi rodzic.

Wariant 20+4
W tym wariancie wnioskujemy o wypłatę zasiłku przez maksymalnie 24 miesiące, przy czym jeden rodzic może otrzymywać ten zasiłek do 20-tego miesiąca życia dziecka. Pozostałe cztery może wnioskować drugi rodzic.

Wariant 30+6
Jest to jeden z najbardziej korzystnych wariantów. W tym wariancie jedno z rodziców może pobierać zasiłek do 30 miesięcy, co oznacza, że aby przedłużyć to świadczenie, wniosek może złożyć drugi rodzic. Przedłużenie jest możliwe do 36. miesiąca życia dziecka. Taki transfer (czyli zmiana osoby pobierającej zasiłek) podczas całego okresu jest możliwy tylko dwa razy.

2. Jedna opcja dostępna w drugim systemie – zasiłek wyliczany na podstawie dotychczasowych dochodów wnioskodawcy

Model ten pozwala na pobieranie zasiłku przez 12 miesięcy. Kwota zasiłku wynosi 80 procent uzyskiwanego dochodu.
Wnioskodawcą może być zarówno matka, jak i ojciec. Przy czym – tak jak we wcześniejszych przypadkach – jeden rodzic, a długość trwania świadczenia może wynosić maksymalnie 12 miesięcy. Można wnioskować o przedłużenie go o kolejne 2 miesiące.
Jeżeli pobraliśmy już jakikolwiek równoważny zasiłek na dziecko w Polsce, to wypłacona zostanie nam różnica.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzinny Kinderbetreuungsgeld?

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

Potwierdzenie zatrudnienia w Austrii (umowa o pracę) lub Gewerbeanmeldung (działalność)

Zaświadczenie o zarobkach (Lohnzettel) roczny/miesięczny

Akt małżeństwa (najlepiej na druku międzynarodowym)

Akt urodzenia dziecka (najlepiej na druku międzynarodowym)

Zaświadczenie z austriackiej książeczki leczenia dziecka -Mutter-Kind-Pass – 5 badań podczas ciąży i pierwsze badanie dziecka po urodzeniu

Potwierdzenie zgodnego z prawem pobytu w Austrii (Wnioskodawca i dzieci)

Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (+ tłumaczenie)

Zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (+ tłumaczenie)

Formularz E401/E411 (opcjonalnie)

Kopia karty ubezpieczeniowej e-card

Kopia dowodów osobistych/paszportów

Numer podatkowy w Austrii (Steuernummer)

Kopia austriackiej deklaracji podatkowej za poprzedni rok - jeśli składano

Dane konta bankowego na które ma być wypłacany zasiłek (IBAN + BIC/SWIFT)

Gdzie można złożyć wniosek o Kinderbetreuungsgeld?

Aby otrzymać Kinderbetreuungsgeld, trzeba złożyć wniosek w odpowiedniej kasie chorych.

Poniżej znajdziecie Państwo listę dokumentów do pobrania oraz formularz zgłoszeniowy:

Lista dokumentów i formularz Kinderbetreuungsgeld

Wszystkie odpowiednie wnioski i formularze są dostępne również w naszym biurze TKTRANSLATE przy ul. Staszica 12/1 w Krośnie. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie +48 13 49 32 575 lub mailowo biuro@tktranslate.pl

Załatwimy za Państwa wszelkie formalności, na bieżąco będziemy monitorować w austriackiej kasie chorych stan rozpatrzenia Państwa wniosku o Kinderbetreuungsgeld.

ZAPRASZAMY!

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia?