Familienbeihilfe

Zasiłek rodzinny Familienbeihilfe w Austrii przyznawany jest niezależnie od zatrudnienia lub wysokości dochodów. Polscy obywatele mieszkający i pracujący w Austrii mogą wnioskować o przyznanie zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe. Jest to świadczenie pieniężne na dzieci wypłacane przez austriacki urząd skarbowy Finanzamt Österreich. Poniżej przedstawiamy informacje kto może złożyć wniosek o zasiłek, ile wynosi Familienbeihilfe, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i wiele innych cennych informacji dotyczących Familienbeihilfe.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny Familienbeihilfe?

Prawo do austriackiego zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka legalnie zatrudnionemu w Austrii lub prowadzącemu tam działalność gospodarczą.

Aby ubiegać się o Familienbeihilfe, wnioskodawca musi spełnić określone warunki. W teorii wnioskodawcą może być osoba będąca obywatelem Austrii i posiadająca stały meldunek, wystarczy jednak być obywatelem kraju Unii Europejskiej, być zatrudnionym na terenie Austrii i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. W takim przypadku, mimo że nasze dzieci mieszkają np. w Polsce, możemy otrzymywać na nie zasiłek Familienbeihilfe.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci do 18 roku życia. Po osiągnięciu przez nie pełnoletności zasiłek jest wypłacany pod warunkiem dalszej nauki dziecka.

Ile wynosi zasiłek rodzinny Familienbeihilfe?

Austria jako jedyny kraj w Unii Europejskiej stosuje tzw. indeksację, czyli obniża lub zwiększa Familienbeihilfe w zależności od siły nabywczej danego kraju. W praktyce zwiększa to zasiłek rodzinny rodzicom, których dzieci mieszkają w zamożniejszych od Austrii krajach, a obniża to zasiłek np. na polskie lub czeskie dzieci.
W związku z powyższą indeksacją zasiłków – poniższe kwoty (od stycznia 2019 r. i obecnie) są przyznawane dla dzieci mieszkających w Polsce (miesięcznie):

57,57 EUR (dzieci do 2 lat)

61,56 EUR (3 - 9 lat)

71,46 EUR (10 - 18 lat)

83,38 EUR (od 19 lat)

W pewnych okolicznościach ze względu na zachodzącą koordynację wypłacana jest tylko różnica między otrzymywanym w Polsce zasiłkiem 500+ a zasiłkiem Familienbeihilfe.

Czy mogę ubiegać się o austriacki zasiłek rodzinny Familienbeihilfe za lata poprzednie?

Wniosek o Familienbeihilfe można składać do 5 lat wstecz.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zasiłek rodzinny Familienbeihilfe?

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

Potwierdzenie zatrudnienia w Austrii (umowa o pracę) lub Gewerbeanmeldung (działalność)

Zaświadczenie o zarobkach (Lohnzettel) roczny/miesięczny

Akt małżeństwa (najlepiej na druku międzynarodowym)

Akty urodzenia dzieci (najlepiej na druku międzynarodowym)

Zaświadczenie o zameldowaniu w Austrii

Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce (+ tłumaczenie)

Decyzja o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (+ tłumaczenie)

Zaświadczenia ze szkoły o nauce (w przypadku dzieci powyżej 18 lat + tłumaczenie)

Kopia karty ubezpieczeniowej e-card

Kopia dowodów osobistych/paszportów

Numer podatkowy w Austrii (Steuernummer)

Kopia austriackiej deklaracji podatkowej za poprzedni rok - jeśli składano

Dane konta bankowego na które ma być wypłacany zasiłek (IBAN + BIC/SWIFT)

Zgłoszenie zmian dotyczących Państwa sytuacji życiowej należy dokonać na specjalnym formularzu – Chętnie załatwimy za Państwa wszystkie formalności.

Familienbeihilfe, a 500+ i polski zasiłek rodzinny

Osoby pobierające jednocześnie zasiłek rodzinny/500+ na dzieci w Polsce, powinny liczyć się z tym, że niemiecki urząd skarbowy wypłaci austriacki zasiłek pomniejszony o sumy wypłacane w Polsce. W przypadku niepobierania zasiłku w Polsce, wnioskodawca przedkłada decyzję o odmowie przyznania prawa do zasiłku w Polsce.

Kinderabsetzbetrag

Razem z zasiłkiem rodzinnym wypłacany jest tzw. Kinderabsetzbetrag. Jest to dodatek w formie negatywnego podatku. Oddzielne wnioskowanie o wypłacenie tego świadczenia nie jest wymagane. Jest ono wypłacane automatycznie razem z Familienbeihilfe. Wysokość dodatku wynosi 61,79 € miesięcznie na każde dziecko (w roku 2022 było to 58,40 € na każde dziecko i miesiąc).

Gdzie można złożyć wniosek o Familienbeihilfe?

Aby otrzymać Familienbeihilfe, trzeba złożyć wniosek w austriackim urzędzie skarbowym.

Poniżej znajdziecie Państwo listę dokumentów do pobrania oraz formularz zgłoszeniowy:

Lista dokumentów i formularz Kindergeld

Wszystkie odpowiednie wnioski i formularze są dostępne również w naszym biurze TKTRANSLATE przy ul. Staszica 12/1 w Krośnie. Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie +48 13 49 32 575 lub mailowo biuro@tktranslate.pl

Załatwimy za Państwa wszelkie formalności, na bieżąco będziemy monitorować w austriackim urzędzie stan rozpatrzenia Państwa wniosku o Familienbeihilfe.

ZAPRASZAMY!

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia?