wniosek o niemiecką emeryturę

Apr 17 2024

/

Niemiecka emerytura – czy wprowadzone zmiany obowiązują Polaków?

Temat niemieckiej emerytury jest istotny dla wielu Polaków, pracujących w kraju nad Renem. Po ilu latach pracy można się o nią starać, jaki jest aktualny obowiązujący wiek emerytalny i czy właściwie można pobierać i emeryturę niemiecką, i polską? Na te i podobne pytania odpowiada ten artykuł.

Najnowsze zmiany w niemieckiej emeryturze

W ostatnich latach w niemieckim systemie emerytalnym zaszło wiele zmian. Jednymi z najistotniejszych były te wprowadzone 1 stycznia 2022 roku, podnoszące regularny wiek emerytalny. A zatem po ilu latach obecnie przysługuje niemiecka emerytura?

Wiek emerytalny w Niemczech

Regularny wiek emerytalny u naszego zachodniego sąsiada wzrósł do 65 lat i 11 miesięcy. Obowiązuje on osoby urodzone po 1957 roku. Natomiast wszyscy urodzeni po 1975 roku zostaną objęci obowiązkiem pracy aż do 67 roku życia. Zmiany objęły również osoby, które na emeryturę przeszły po przepracowaniu co najmniej 45 lat. Od początku 2022 roku mogą oni ubiegać się o emeryturę po ukończeniu 64 lat i dwóch miesięcy.

Opodatkowanie emerytury

Od 2022 roku podlegać opodatkowaniu będzie z kolei 82% emerytury (liczba ta wzrosła z 81%).Stawka ta obowiązuje jednak tylko tych, którzy na emeryturę przeszli od zeszłego roku. W przypadku osób, które zaczęły pobierać świadczenie przed 2022 rokiem, wysokość emerytury wolnej od podatku pozostała bez zmian.

zmiany w niemieckim systemie emerytalnym

Wyższa emerytura od lipca 2023 roku

Najbardziej istotną zmianą w ostatnim czasie było podwyższenie świadczenia emerytalnego. Objęło ono aż 21 milionów osób w Niemczech. Dzięki waloryzacji świadczenia wzrosną o 4,39% w zachodnich landach, a także aż 5,86% we wschodnich krajach związkowych. W ten sposób osoba otrzymująca 1400 euro emerytury miesięcznie zyska dodatkowe 60 € na zachodzie oraz około 82 euro na wschodzie. To nie koniec zapowiadanych zmian, jako że w przyszłym roku podwyżka ma być jeszcze większa – rząd przewiduje zwiększenie emerytury o nawet 6%.

Niemiecka emerytura a zamieszkanie, zameldowanie lub pobyt w Polsce?

Jeśli osoba mająca prawo do otrzymywania świadczenia emerytalnego w Niemczech zdecyduje się na trwałe opuszczenie tego kraju, musi to zgłosić do odpowiedniego urzędu. Wówczas emerytura będzie przelewana na zagraniczne konto bankowe. Wysokość uprawnień, a także sam fakt ich przekazywania nie są zależne od miejsca zamieszkania. W dużej ilości przypadków dotyczy to również prywatnych emerytur, jednak w tym przypadku warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy zawartymi pomiędzy oszczędzającym a instytucją finansową.

Dwie emerytury ‒ czy to możliwe?

Jeśli należysz do grona osób, którym przysługuje i polska i niemiecka emerytura, to nie ma przeciwwskazań do łączenia tych dwóch świadczeń i pobierania pieniędzy z obu państw. Ważne jest jedynie to, by przepracować w sumie 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). W innym przypadku polski ZUS może odmówić wypłacania świadczenia. 

Emerytura niemiecka po 5 latach

W Niemczech istnieje możliwość pobierania świadczenia emerytalnego dla osób, które przepracowały jedynie 5 lat.  Ile wówczas wynosi świadczenie? Warunkiem jest jednak osiągnięcie wieku emerytalnego, który w Niemczech wynosi 67 lat. Ponadto należy pamiętać o wysokości świadczenia, która po przepracowaniu jedynie 5 lat stanowi najniższą niemiecką emeryturę z możliwych – a jej przewidziana wartość to około zaledwie 180 euro miesięcznie. Chcąc liczyć na wyższą emeryturę należy po prostu przepracować więcej lat. Należy pamiętać o tym, że do ogólnego okresu oczekiwania wliczane są również zastępcze okresy.

Niemiecka emerytura po 10 latach pracy

Wysokość niemieckiej emerytury zależy od sześciu głównych czynników, do których należy wysokość zarobków, wysokość składek odprowadzanych na ubezpieczenie, współczynnik przejścia na emeryturę, liczba zebranych punktów, współczynnik wartości emerytury oraz staż pracy. Wysokość miesięcznej emerytury można obliczyć poprzez pomnożenie punktów emerytalnych przez współczynnik przejścia na emeryturę przez aktualny współczynnik wartości emerytury przez współczynnik momentu przejścia na emeryturę. Co ciekawe punkty emerytalne można kupować, przy czym jeden punkt kosztuje około 8000 euro w starych krajach związkowych (zachodnie Niemcy) i około 7800 euro w nowych krajach związkowych (wschodnie Niemcy).

Świadczenia z Niemiec w rękach specjalistów z TKTRANSLATE

Kwestia różnych zasiłków niemieckich jest nam szczególnie bliska, gdyż zajmujemy się nimi od lat. Tłumaczymy i pomagamy wypełniać niezbędne wnioski do uzyskania pozytywnych decyzji w sprawach świadczeń społecznych z Niemiec i nie tylko. Zapraszamy do współpracy!

Podobne artykuły