rozliczenie podatku za pracę w niemczech
rozliczenie podatku za pracę w niemczech

Mar 29 2024

/

Czy zarobki z Niemiec należy rozliczać w Polsce?

Osoby pracujące za granicą często zastanawiają się nad tym, w jakim kraju powinny one złożyć rozliczenie podatkowe. Wiele państw, w tym również Polska i Niemcy, podpisało odpowiednie regulacje wprowadzające specjalne zasady rozliczenia, których celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania. Warto zauważyć, że mają one większą moc od innych ustaw podatkowych.

Czy pracując w Niemczech muszę się rozliczać w Polsce?

Głównym czynnikiem decydującym o tym, gdzie należy się rozliczyć, jest zasada rezydencji podatkowej. Określana jest ona przez miejsce zamieszkania podatnika, przy czym za stałe zamieszkiwanie danego kraju uznaje się spędzenie w nim co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym. Ponadto pod uwagę bierze się to, gdzie znajduje się centrum interesów osobistych lub gospodarczych danej osoby. Jeżeli dana osoba za miejsce zamieszkania wskaże Polskę, wówczas podlega ona nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a więc jest zobligowana do rozliczania się z polską skarbówką ze wszystkich zarobków, niezależnie od miejsca ich uzyskiwania.

Czy dochody z Niemiec trzeba rozliczyć w Polsce?

Ze względu na to, że zagraniczni pracodawcy potrącają składki na rzecz podatku dochodowego, osoby mieszkające i pracujące w Polsce i uzyskujące dochód również w Niemczech, muszą zazwyczaj złożyć dwa rozliczenia. Wyjątek stanowią podatnicy, którzy pracują tylko i wyłącznie u naszego zachodniego sąsiada. W innym przypadku można skorzystać z rozliczenia się za pomocą metody wyłączenia z progresją. Polega ona na podsumowaniu dochodów pochodzących z obu krajów, a następnie obliczenia podatku zgodnie z odpowiednią skalą podatkową. Uzyskaną kwotę należy wówczas podzielić przez sumę dochodów, po czym podzielić ją przez 100. W kolejnym kroku trzeba pomnożyć uzyskaną stopę procentową przez dochody uzyskane na terenie Polski. Ten sposób rozliczenia jest stosowany nie tylko w przypadku zarobków w Niemczech, ale również w wielu innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Czechy czy Hiszpania. 

Warto wspomnieć, że PIT z Niemiec należy rozliczyć w Polsce również wtedy, gdy praca na rzecz zagranicznego pracodawcy odbywa się w sposób zdalny. Podatek jest wówczas płacony wyłącznie w polskiej skarbówce. O złożenie odpowiedniej deklaracji musi zadbać sam pracownik, który w takiej sytuacji nie otrzyma deklaracji podatkowej od skarbówki, lecz powinien samodzielnie wykazać wynagrodzenie w deklaracji podatkowej. Nie musi on wówczas składać deklaracji w Niemczech.

Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce ‒ wybierz pomoc specjalisty!

Chcąc przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Dzięki temu można mieć pewność co do tego, że wszystkie formalności zostaną przeprowadzone w odpowiedni sposób, a także w terminie. Tego typu przedsiębiorstwa współpracują zazwyczaj z wyspecjalizowanymi tłumaczami, którzy zajmą się przekładem dokumentów, aby mogły być one przyjęte przez zagraniczne urzędy. Kolejną zaletą skorzystania z usług profesjonalnego księgowego jest możliwość otrzymania doradztwa podatkowego, które być może pozwoli na to, aby uzyskać wyższe ulgi podatkowe. Warto również wspomnieć o tym, że nieterminowe rozliczenie się z urzędem w Polsce lub w Niemczech może skutkować otrzymaniem upomnienia, a nawet kary. Obecnie biura rachunkowe prowadzą rozliczenia również w trybie online, dzięki czemu wystarczy przesłać im odpowiednie dokumenty, a ich pracownicy zajmą się resztą formalności.

Praca w Niemczech a rozliczenie w Polsce ‒ przyjdź do TKTRANSLATE!

Jeśli poszukujesz specjalisty, który pomoże Ci uporać się z kwestią rozliczenia podatków z pracy zarobkowej na terenie Niemiec, skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Chętnie przyjrzymy się Twojej sprawie i razem rozliczymy Twoje podatki ‒ szybko i bezproblemowo!

Podobne artykuły