Feb 28 2020

/

Kindergeld po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Komu przysługuje Kindergeld?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech tego typu zasiłek przysługuje na każde dziecko. Jest wypłacany tylko raz i tylko jednemu rodzicowi. Zazwyczaj o Kindergeld występuje rodzic, który pracuje na terenie Niemiec. Dlatego, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa, bardzo często pieniądze są wypłacane właśnie tej osobie, nawet jeśli nie mieszka ona z małoletnimi. Tymczasem decyzja sądu dotycząca przyznania zasiłku zależy w największej mierze od tego, kto uzyskał prawo do opieki nad dziećmi. Jeśli jest ono takie samo dla obojga rodziców, wówczas teoretycznie niemieckie Familienkasse może każdemu z nich przydzielić połowę wartości zasiłku. Urzędnicy unikają jednak stosowania takiego rozwiązania.

Gdy jeden rodzic pozostaje w Polsce

Uregulowanie spraw związanych z zasiłkiem Kindergeld jest znacznie łatwiejsze, jeśli oboje rodzice mieszkają w Niemczech. W przypadku, gdy matka lub ojciec pozostają za granicą, pod uwagę muszą zostać wzięte przepisy danego kraju. Jeśli chodzi o Polskę, to Familienkasse najczęściej współpracuje z kuratoriami, sądami czy MOPS-em. Zazwyczaj zwraca się do tej instytucji z prośbą o sporządzenie raportu na temat sytuacji w danej rodzinie. Rodzic, który nie posiada ani meldunku ani pracy na terenie Niemiec może zatem ubiegać się o świadczenie tylko wtedy, gdy mieszka z dziećmi. W takiej sytuacji to druga strona musi na stałe przebywać w Niemczech i płacić podatki w ramach nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Familienkasse wymaga oczywiście odpowiednich poświadczeń, a także wypełnienia specjalnego wniosku dla rozwiedzionych rodziców. W ciągu ostatnich lat sposób przyznawania zasiłku znacząco się zmienił – dzisiaj urząd wymaga znacznie więcej formalności. Wszystko po to, aby nie dochodziło do nadużyć. Do wniosku o przyznanie Kindergeld należy dołączyć dokumenty poświadczające zatrudnienie i zameldowanie jednego z rodziców na terenie Niemiec. Jeśli dana strona nie chce dostarczyć takich dokumentów, możliwe jest rozpoczęcie postępowania sądowego. TK Translate chętnie pomoże załatwić wszelkie formalności w tym zakresie. Oferta wraz z zakresem usług dostępna jest na naszej stronie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *