Dec 23 2020

/

Kindergeld – jakie dokumenty są potrzebne?

Kindergeld – gdzie i kiedy złożyć papiery?

Wniosek o przyznanie zasiłku należy skierować do Familienkasse, czyli kasy rodzinnej krajowego urzędu pracy. Zasiłek jest wypłacany na dzieci rodzone, adoptowane lub w inny sposób przyjęte do gospodarstwa domowego – mogą być to zatem dzieci małżonka, partnera życiowego, dzieci przybrane lub wnuki. Warunkiem jest, aby jedno z rodziców pracowało w Niemczech od co najmniej pół roku. O ten rodzaj zasiłku mogą ubiegać się nawet dziadkowie, jeśli opiekują się dziećmi pod nieobecność rodziców przebywających w Niemczech.

Jakie informacje interesują urząd?

Wniosek o Kindergeld należy uzupełnić o kopię decyzji wydaną przez niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamat) oraz o formularz potwierdzający, że dzieci faktycznie należą do gospodarstwa domowego (Haushaltsbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse KG3a). Wymagane jest również zaświadczenie z MOPS-u, na podstawie którego urząd oblicza wysokość zasiłku. Jeśli dzieci nie mieszkają w Niemczech, należy podać ich numery PESEL.

Kindergeld – wszystkie potrzebne formalności

Przy załatwianiu zasiłku Kindergeld należy zebrać całkiem pokaźną liczbę dokumentów. Dla osób, które pracują bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy, potrzebne będą: kopia dowodu osobistego lub paszportu pracującego i opiekuna, zaświadczenie o podatku od pensji (Lohnsteuerbescheinigung) lub rozliczenia (Abrechnung), zaświadczenie od pracodawcy (Bescheinigung des Arbeitgebers), unijne akty: małżeński i urodzenia dziecka lub odpowiednie tłumaczenia polskich dokumentów, a także zaświadczenie o stanie rodziny dla potwierdzenia meldunku. Do tego potrzebne jest zaświadczenie o niepobieraniu zasiłków lub informacja na temat świadczeń, jeśli takowe były pobierane – dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i opiekuna. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające stały pobyt w Niemczech, jak na przykład umowę wynajmu mieszkania i ubezpieczenia oraz kopie zaświadczenia o zarobkach EU/EWR.

Informacje na temat opiekuna

Familienkasse potrzebuje również szczegółowych danych na temat samego opiekuna. To przede wszystkim informacje na temat pobieranych świadczeń, zasiłków, renty lub emerytury. Jeśli dziećmi opiekują się dziadkowie, a rodzice przebywają w Niemczech, wówczas urząd potrzebuje potwierdzenia przekazania opieki rodzicielskiej.

Więcej istotnych informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej. Zapraszamy też do kontaktu w przypadku chęci skorzystania z naszych usług pośrednictwa w ubieganiu się o zasiłek z zagranicy.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *