Dec 20 2020

/

Co to jest Kinderbonus?

Jednym z licznych świadczeń rodzinnych, jakie przysługują na terenie Niemiec, jest Kinderbonus. Dodatek obowiązuje stosunkowo od niedawna, jako że został wprowadzony przez rząd niemiecki w celu złagodzenia skutków kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19. Z tej jednorazowej pomocy mogą skorzystać wszystkie rodziny, którym w 2020 roku przysługiwało prawo do świadczenia Kindergeld.

Kinderbonus – szczegółowe informacje

Wysokość tego świadczenia wynosi 150 euro na dziecko i nie wpływają na nie żadne inne zasiłki przyznane na najmłodszych, w tym również te z Polski. Dziecko nie musi mieszkać na terenie Niemiec, ale miejscem jego przebywania musi być jedno z państw Unii Europejskiej, Szwajcaria, Norwegia, Islandia lub Liechtenstein. Kinderbonus nie jest traktowany jako dochód, a zatem nie wlicza się do innych świadczeń, choćby takich jak Hartz IV. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku, świadczenie zostanie wypłacone automatycznie przez Familienkasse. W 2021 roku zasiłek był wypłacany w maju, a w 2020 roku, ze względu na to, że jego wysokość wyniosła 300 euro, rodziny otrzymały pieniądze w postaci dwóch rat – we wrześniu i w październiku.

Kto nie otrzyma świadczenia Kinderbonus? Czy trzeba go uwzględnić przy rozliczaniu podatku z Niemiec?

Kinderbonus jest przeznaczony jedynie dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na pandemię. Wysokość świadczenia zależy zatem od dochodów, jakie dana rodzina uzyskała na przestrzeni roku. Jeśli oboje rodziców wychowuje jedno dziecko, a ich dochód wyniósł więcej niż 67 800 euro, świadczenie będzie odpowiednio niższe. Kinderbonus nie przysługuje rodzinom, których dochód wyniósł więcej niż 85 900 euro w przypadku wychowywania jednego dziecka lub 90 000 euro w przypadku sprawowania opieki nad dwójką dzieci. Jeśli rodzice nie rozliczają się razem, to dodatek zostanie rozdzielony między nich.

Dodatkowe świadczenia w Bawarii

Osoby mieszkające w Bawarii mogą od 2018 roku starać się o dodatkowe comiesięczne świadczenie, które nosi nazwę Familiengeld. Jest on przyznawany niezależnie od dochodów, jakie osiągają rodzice. Wysokość zasiłku wynosi aż 250 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, a od trzeciego dziecka jego wysokość wzrasta do 300 euro miesięcznie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *