Apr 06 2021

/

Kinderbonus 2020 w Niemczech

W związku z panującą pandemią i przewidzianą recesją gospodarki niemiecki rząd wprowadził dodatkowe świadczenie rodzinne w ramach tzw. pakietu stymulacyjnego. Politycy oczekują, że nadprogramowy zastrzyk gotówki zachęci rodziny do wydawania pieniędzy. Wsparcie jest jednorazowo przyznawane na każde dziecko, któremu chociażby przez jeden miesiąc w 2020 roku przysługiwało prawo do zasiłku Kindergeld.

Jak wypłacany jest Kinderbonus?

Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze, nie trzeba składać żadnych wniosków w urzędzie. Kinderbonus jest przyznawany rodzinom w sposób automatyczny. Jego wysokość wynosi 300 euro. Familienkasse wypłaca pieniądze w dwóch ratach – pierwszą z nich w wysokości 150 lub 200 euro we wrześniu 2020 roku, resztę w październiku. Wypłata w tym terminie jest uzależniona od tego, czy w październiku dziecku dalej przysługuje świadczenie Kindergeld. Jeśli na przełomie tych dwóch miesięcy traci do niego prawo, na przykład ze względu na podjęcie pracy lub osiągnięcie określonego wieku, to i tak otrzyma pieniądze, jednak transfer może zostać wykonany nieco później. Dodatek jest przyznawany na każde dziecko. Wypłata świadczenia odbędzie się wraz z wypłatą zasiłku Kindergeld. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 4.3 miliarda euro.

Kinderbonus a inne świadczenia

Świadczenie nie będzie odliczane od innych form pomocy, takich jak na przykład zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld II) czy zasiłek przyznawany z tytułu otrzymywania alimentów (Unterhaltsvorschuss). Dodatek nie zostanie również uznany za dochód w przypadku świadczeń takich jak dodatek dla dzieci (Kinderzuschlag) lub dodatek do mieszkania (Wohngeld). Kinderbonus zostanie za to wliczony do kwoty wolnej od podatku, która w Niemczech jest formą ulgi podatkowej dla dzieci (Kinderfreibetrag). Warto dodać, że Kinderbonus jest przeznaczony również na podopiecznych, którzy na co dzień mieszkają za granicą.

Kiedy rodzina traci prawo do świadczenia?

W przyznawaniu świadczenia istnieją jednak pewne restrykcje dotyczące dochodów rodziny. Jeśli małżonkowie wychowują jedno dziecka i rocznie zarabiają więcej niż 67.800 euro brutto, wówczas otrzymają jedynie część bonusu. Dodatek nie zostanie przyznany rodzinom osiągającym dochód większy niż 85.900 euro rocznie w przypadku wychowywania jednego dziecka i 90.000 euro w przypadku posiadania dwójki dzieci.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *