Sep 17 2023

/

Kinderbijslag a 500+ - czy można pobierać zasiłek rodzinny w Holandii i w Polsce?

Czym jest Kinderbijslag?

Kinderbijslag to niderlandzki system wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi. Jest to rodzaj zasiłku wypłacanego przez rząd holenderski, aby pomóc rodzinom w pokryciu kosztów utrzymania potomków. Gdy jedno z rodziców pracuje w Holandii, a drugie w Polsce, może być konieczne skorzystanie z procedury koordynacji holenderskiego i polskiego systemu zasiłkowego. Świadczenie Kinderbijslag zostaje wówczas pomniejszone o kwotę 500 złotych otrzymywanych w ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi w Polsce.

Komu przysługuje Kinderbijslag?

Kinderbijslag jest wypłacany rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Żeby otrzymać świadczenie, należy spełniać określone warunki. Wymaga się między innymi, aby:

  • przynajmniej jeden rodzic pracował na terenie Holandii;
  • dziecko miało mniej niż 18 lat;
  • adresy zameldowania rodzica i dziecka były takie same.

Od ostatniego podpunktu są jednak przewidziane ustępstwa. Jeżeli dziecko i jego opiekun nie mieszkają pod tym samym adresem, należy udowodnić, że cała kwota zasiłku jest przekazywana na potrzeby wychowanka. Można tego dokonać na przykład na podstawie paragonów, przelewów i faktur związanych z zakupem rzeczy dla dziecka. Z tego względu możliwe jest pobieranie zasiłku nawet wtedy, gdy podopieczny w rzeczywistości mieszka w Polsce.

Ile wynosi świadczenie?

Wysokość zasiłku jest uzależniona od liczby i wieku dzieci oraz dochodów rodziny. Celem tego systemu jest zapewnienie tego, aby każde dziecko w Holandii otrzymało odpowiednie wsparcie finansowe, zapewniające możliwość prawidłowego rozwoju i zaspokojenia podstawowych potrzeb. Należy pamiętać o tym, że pieniądze są wypłacane co kwartał, a nie co miesiąc. W szczególnych przypadkach wartość świadczenia może zostać podwojona, na przykład wtedy, gdy utrzymanie dziecka generuje wysokie koszty. Dotyczy to dzieci cierpiących na różnego rodzaju choroby. W celu zwiększenia wysokości wsparcia należy skierować się do Centrum Indicatiestelling Zorg i wypełnić odpowiednie zaświadczenie. Niekiedy wymagana jest również opinia osób trzecich, takich jak lekarz lub opiekunka.

Jakie dokumenty należy przygotować na wizytę w urzędzie?

Żeby uzyskać zasiłek rodzinny w Holandii, należy okazać dokumenty potwierdzające:

  • fakt zamieszkiwania i pracowania w Holandii;
  • zaświadczenie o tym, czy pobiera się zasiłek rodzinny w Polsce;
  • europejski akt urodzenia dziecka.

Uwaga! Jeżeli rodzic i dziecko zamieszkują pod innym adresem, należy udowodnić, że przeznacza się wystarczającą kwotę na utrzymanie dziecka. W tym celu trzeba okazać potwierdzenie wysyłania przelewów na konto opiekuna dziecka w Polsce. Kwota jest ustalona przez opiekę społeczną w Holandii, a jej wysokość przekracza 400 €. Jeśli urząd uzna przelewaną kwotę za niewystarczającą, wypłacanie z zasiłku zostanie wstrzymane. 

Co zrobić, aby szybciej otrzymać pieniądze?

Osoby, chcące jak najszybciej zacząć pobierać zasiłek w Holandii, powinny zadbać przede wszystkim o skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dotyczy to między innymi wykonania tłumaczeń wszystkich pism w języku polskim. Muszą one być przełożone przez tłumacza przysięgłego. Nasze biuro tłumaczeń chętnie pomoże w zrozumieniu pism otrzymanych ze strony holenderskich urzędników.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *