Aug 14 2023

/

Familienbeihilfe a 500+ - najważniejsze informacje

Komu przysługuje Familienbeihilfe?

Familienbeihilfe przysługuje oczywiście obywatelom Austrii, ale także obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, do której zalicza się między innymi Polska, jeśli mieszkają na terenie Austrii i są tam legalnie zatrudnieni. Zasiłek wypłacany jest rodzicom dziecka od jego urodzenia, aż do ukończenia 24 roku życia. Aby pomoc finansowa była realizowana dłużej niż do 18 roku życia, dziecko musi w tym czasie pobierać nauki, czy to na studiach czy podczas innych form edukacji. W tym czasie potomek może dodatkowo zarabiać – jeżeli jego roczny dochód brutto nie przekroczy 10 000 euro, świadczenie będzie normalnie wypłacane.

Ile wynosi Familienbeihilfe?

Wysokość wypłacanej składki jest zależna od kilku kwestii. Głównym czynnikiem wpływającym na wartość tego zasiłku z zagranicy jest wiek dziecka: im jest starsze, tym kwota się zwiększa. W 2022 r. stawki wyglądały następująco:

  • na dzieci do 3 roku życia – 114 euro
  • od 3 do 10 roku życia – 121,90 euro
  • między 10 a 19 rokiem życia – 141,50 euro
  • od 19 do 24 roku życia – 165,10 euro

Należy pamiętać, że Familienbeihilfe nie może być pobierany jednocześnie z 500+. Aby otrzymywać pełne, wyżej wymienione kwoty, należy złożyć w Austriackiej placówce pismo potwierdzające niepobieranie polskiego odpowiednika świadczenia. W przypadku, kiedy jednak pobieramy ten zasiłek, odpowiednia kwota zostanie odliczona automatycznie przez austriacki urząd. Zasiłek może zostać zwiększony o 150 euro, ze względu na niepełnosprawność dziecka, a także o niecałe 7 euro dla każdego dziecka w przypadku rodzin wielodzietnych. Dla rodzin, w których wychowuje się siedmioro dzieci, powstał dodatek Geschwisterstaffelung, zwiększający miesięczną kwotę dla każdego o 50 euro.

Jak się ubiegać o Familienbeihilfe?

W przypadku, kiedy dziecko urodzi się w Austrii, zasiłek jest przyznawany automatycznie. W innym razie, aby dostać świadczenie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek Beih100 w urzędzie skarbowym „Finanzamt”. Dodatkowo należy uzupełnić dokumentację o kopię dowodu osobistego lub paszportu, następnie akt urodzenia lub akt zawarcia małżeństwa, czy też zaświadczenie o zameldowaniu. Austriacki urząd wymaga jeszcze innych deklaracji czy dokumentów, ale w każdym przypadku może to wyglądać inaczej, ze względu na indywidualne podejście do wnioskodawcy i jego sytuacji życiowej.

Różnice między Familienbeihilfe a 500+

Największą zauważalną różnicą pomiędzy świadczeniami wypłacanymi w Polsce i w Austrii są kwoty. W przypadku 500+ co miesiąc na konto wnioskodawcy wypłacane jest pięćset polskich złotych, na każde dziecko. W sytuacji, w której rodzice są po rozwodzie, świadczenie wypłacane jest rodzicowi, z którym dziecko mieszka i jest na jego utrzymaniu. W Familienbeihilfe wraz z wiekiem potomka rośnie także otrzymywana kwota, zaczynając od 114 euro, kończąc na 165,10 euro, również na każde dziecko. Austriacki zasiłek, w przeciwieństwie do Polskiego, może być zwiększony ze względu na wielodzietność w rodzinie lub niepełnosprawność podopiecznego. Drugą znaczącą różnicą jest okres, przez jaki świadczenie jest wypłacane. W Polsce dotyczy on każdego dziecka do ukończenia 18 roku życia, a w Austrii do 24 roku życia, jeżeli będą spełnione odpowiednie warunki. Natomiast w obu krajach zasiłki są przyznawane bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *