Jul 24 2020

/

Kinderbetreuungsgeld, czyli austriacki zasiłek wychowawczy – kiedy i komu przysługuje?

Komu przysługuje Kinderbetreuungsgeld?

Rodzic, który wnioskuje o przyznanie zasiłku, powinien posiadać ten sam meldunek wraz z dzieckiem na terenie Austrii. Do tego potrzebne jest potwierdzenie stałego pobytu w Austrii (Anmeldebescheinigung). Kolejnym warunkiem jest pobieranie zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe. Rodzic, który złożył wniosek o przyznanie świadczenia, nie może również wykonywać żadnej pracy zarobkowej w czasie jego otrzymywania. Musi również przedłożyć dokumenty poświadczające przeprowadzenie konsultacji lekarskich matki i dziecka – pięć wizyt w trakcie ciąży oraz co najmniej jedna po narodzinach. Należy do tego dołączyć dokument potwierdzający wykonanie pozostałych badań do 15. miesiąca życia dziecka. Inaczej świadczenie zostanie zmniejszone o 1300 euro na każdego rodzica.

Sposoby pobierania Kinderbetreuungsgeld

Świadczenie może być przyznawane na podstawie ryczałtu albo na podstawie wysokości dotychczas uzyskanych dochodów. W tej pierwszej wersji istnieje kilka wariantów, które różnią się od siebie czasem pobierania zasiłku. Kinderbetreuungsgeld może zostać przyznany w wariancie pomiędzy 365 a 851 dniami lub jeśli rodzice decydują się na pobieranie świadczenia na zmianę – 456 do 1063 dni. Wysokość dodatku różni się oczywiście w zależności od wariantu. W przypadku najkrótszego wariantu jest to 33 euro dziennie, podczas gdy w najdłuższej wersji otrzymuje się prawie 17 euro dziennie. Rodzice mogą zmienić się jako beneficjenci świadczenia maksymalnie dwa razy, przy czym pojedynczy okres pobierania pieniędzy przez jedną osobę musi wynieść co najmniej 61 dni. Warto dodać, że im dłuższy wariant, tym więcej czasu jest przeznaczone dla drugiego rodzica. Jeżeli zasiłek jest przyznawany na podstawie wysokości wcześniej uzyskanych dochodów, wówczas przyznaje się go na 12 miesięcy. Wynosi on maksymalnie 66 euro dziennie, czyli 2000 euro miesięcznie. Nie można zmienić wybranego wariantu, dlatego należy dobrze zastanowić się nad tą decyzją.

Co z innymi świadczeniami?

Jeżeli rodzic otrzymuje inne formy pomocy, jak na przykład zasiłek macierzyński, wówczas Kinderbetreuungsgeld zostaje wstrzymany. Gdy jest on wyższy, wówczas wypłacana jest odpowiednia różnica.

Potrzebujesz wsparcia w ubieganiu się o zasiłek z zagranicy? Specjalizujemy się w pozyskiwaniu austriackiego Kinderbetreuungsgeld, niemieckiego Kindergeld i innych. Zapraszamy do kontaktu!

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *