Feb 08 2020

/

Jak uzyskać zagraniczny akt zgonu?

W przypadku śmierci danej osoby za granicą możliwe jest uzyskanie właściwych dokumentów do rejestracji zgonu.  Prawo do złożenia wniosku o rejestrację tego rodzaju wydarzenia może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy bezpośrednio, a także inny wnioskodawca, który wykaże interes prawny lub faktyczny w rejestracji zgonu. Podstawę prawną dla załatwiania tego rodzaju spraw stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Prawo daje możliwość stworzenia polskiego aktu zgonu zgodnie z trybem szczególnym rejestracji. Można tego dokonać na podstawie jednej z trzech opcji:

Wniosek o akt zgonu za granicą

Jeśli chce się ubiegać w polskim urzędzie o otrzymanie aktu zgonu, który nastąpił za granicą, należy przedstawić odpowiednie dokumenty. W przypadku transkrypcji dokumentu wystarczy okazać pismo. Jeśli petent zdecydował się na odtworzenie dokumentu, to musi złożyć do urzędu jego uwierzytelnioną kopię wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pokwitowaniem dokonania opłaty skarbowej za odpis lub opłatę konsularną. W przypadku zgłoszenia zgonu na podstawie art. 99 na wspomnianej wcześniej ustawy trzeba załączyć do wniosku dokument, który potwierdza zdarzenie będące podstawą wydania aktu zgonu.

Gdzie można załatwić sprawę za granicą?

Chcąc uzyskać zagraniczny akt zgonu należy udać się do urzędu konsularnego właściwego dla miejsca wystawienia danego dokumentu. Przepisy dotyczące wydobywania tego rodzaju aktów różnią się w zależności od kraju. Niektórych państwach możliwe jest uzyskanie tego rodzaju dokumentu nawet przez internet. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które zdążyły już opuścić teren danego kraju. Oryginalny dokument jest wówczas wysyłany pocztą. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające szczegóły zdarzenia danego stanu cywilnego oraz że dane osób, których dany akt dotyczy. Niezbędne jest także określenie tego, jaki interes ma wnioskodawca w uzyskaniu tego rodzaju aktu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *