Feb 04 2020

/

Czym jest szwajcarskie Familienzulagen?

Co wchodzi w skład Familienzulagen?

Do tych świadczeń należą: Kinderzulagen, czyli wszelkie dodatki na dzieci, Geburtszulage będące odpowiednikiem polskiego becikowego, a także Ausbildungszulagen, jakie jest przyznawane dzieciom kontynuującym naukę po 16. roku życia. Oprócz tego jako Familienzulagen traktuje się również Adoptionszulagen, czyli zasiłek adopcyjny.

Kogo obejmuje świadczenie?

Zgodnie z prawem Familienzulagen przysługuje każdemu rodzicowi, który pracuje lub prowadzi własną działalność spoza sektora rolniczego, a także osobom bezrobotnym, jeśli ich dochody są ograniczone. Rolnicy i inni pracownicy tego sektora otrzymują świadczenie na nieco innych warunkach, zgodnie z obejmującą ich ustawą.

Warunki otrzymania zasiłku

Świadczenia przysługują na dzieci bez względu na status cywilny ich rodziców oraz bez względu na to, czy dziecko jest biologiczne czy adoptowane. O tę pomoc finansową mogą ubiegać się nawet przybrani rodzice, jeśli tylko dziecko mieszka z nimi przez większość czasu. Dotyczy to również dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka, które są wychowywane w nieodpłatny sposób.

Wysokość poszczególnych zasiłków

Należy pamiętać, że wysokość pomocy finansowej jest zależna od miejsca zatrudnienia rodzica. Warunkiem otrzymania niektórych zasiłków jest to, by rodzic pracował na terenie odpowiedniego kantonu. Na kolejne dzieci dodatek może być nieco wyższy. Geburtszulage, czyli becikowe, wypłacają tylko niektóre kantony. Kinderzulage to minimum 200 franków miesięcznie, które jest wypłacane na dzieci w wieku do 16 lat. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne lub chore i nie może podjąć pracy, wówczas otrzymuje zasiłek do ukończenia 20. roku życia. Ausbildungszulage wynosi minimum 250 franków i należy się dzieciom kontynuującym naukę do 25. urodzin. Można również ubiegać się o wypłacenie zasiłku za ubiegłe lata, maksymalnie do pięciu lat wstecz.

Gdy dziecko mieszka poza Szwajcarią…

Wówczas świadczenie jest wypłacane z tytułu umowy międzynarodowej podpisanej przez Szwajcarię z danym krajem. Na dzieci zamieszkujące tereny Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Wolnego Handlu wypłacane są zasiłki w pełnej wysokości. Wszelkie zmiany, które mogłyby wpłynąć na przyznawanie świadczeń, należy zgłosić do Familienausgleichskasse. Pomoc w uzyskaniu zasiłków rodzinnych ze Szwajcarii znajdziecie w naszym biurze.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *