Nov 24 2020

/

Decyzja odmowna w przypadku wniosku o Kindergeld - czy warto pisać odwołanie?

Niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld jest przyznawane na dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, a także na starsze pociechy kontynuujące naukę do maksymalnie 25. roku życia. Żeby uzyskać ten dodatek należy jednak spełnić szereg warunków. Co jest niezbędne do jego pobierania oraz co zrobić w przypadku decyzji odmownej?

Podstawowe warunki do spełnienia

Rodzic chcący wystosować wniosek o przyznanie Kindergeldu powinien być objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Niemiec (czyli zamieszkiwać i pracować w tym kraju) pracować tam lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Do tego należy posiadać podatkowy numer identyfikacyjny oraz złożyć odpowiedni wniosek w jednym z oddziałów Familienkasse. Od wnioskodawcy wymaga się także dostarczenia dokumentów, które poświadczają prawo do uzyskania świadczenia. Kindergeld może zostać przyznany na dzieci własne, przysposobione a także potomstwo partnera lub małżonka. Dotyczy to również dzieci, dla których jest się opiekunem prawnym. Do uzyskania świadczenia niezbędne jest także to, aby małoletni zamieszkiwał to samo gospodarstwo domowe co rodzic składający wniosek. Kindergeld jest wypłacany tylko jednemu opiekunowi – temu, u którego dziecko mieszka na stałe. Warto również dodać, że korzystanie z niemieckiego świadczenia uniemożliwia pobieranie podobnego dodatku w Polsce.

Co zrobić w przypadku decyzji odmownej dot. Kindergeld w Niemczech

Jeśli z pewnych względów Familienkasse zdecyduje się na odmówienie przyznania zasiłku, to najpierw należy sprawdzić, czy decyzja urzędu ma charakter tymczasowy, czy jest stała. Ta pierwsza jest zazwyczaj motywowana pewnymi brakami w otrzymanej dokumentacji. Wówczas należy jak najszybciej dostarczyć urzędnikom wymagane dokumenty – im dłużej zwleka się z odpowiedzią, tym później dojdzie do ponownego rozpatrzenia wniosku. Jeśli decyzja ma charakter ostateczny, wówczas petentowi przysługuje możliwość złożenia odwołania.

Jak napisać odwołanie?

Chcąc odwołać się od niekorzystnej dla nas decyzji, należy przede wszystkim przestrzegać terminu, w którym ma się taką możliwość. Informacja ta jest podana w dokumencie otrzymanym od Familienkasse. Można tam znaleźć również szczegóły na temat tego, pod jaki adres wysłać pismo. Należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty poświadczające nasze prawo do otrzymywania zasiłku. Urząd jest zobowiązany do tego, aby podać powody decyzji odmownej.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *