Dec 07 2020

/

Poufność w zawodzie tłumacza

Etyka w pracy tłumacza Każdy zawód posiada swój własny kodeks, zbiór dobrych praktyk, które możemy nazwać również etyką. Profesjonalny tłumacz przestrzega tych zaleceń na tyle, na ile pozwala mu materiał, nad którym pracuje. Zauważmy bowiem, że dobre tłumaczenie nie polega na odwzorowaniu tekstu słowo w słowo. Pod uwagę należy wziąć szereg różnych czynników, choćby takich jak kontekst kulturowy czy zamierzenia autora. Czasami więc nawet najlepszy tłumacz może popełnić niezamierzony błąd z powodu dwuznaczności danego wyrażenia lub niezrozumiałego kontekstu.

Poufność – czym jest dla zwykłego tłumacza?

Jedną z najważniejszych zasad etyki w zawodzie tłumacza jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Reguła ta znajduje się w niemal wszystkich kodeksach tworzonych przez organizacje zrzeszające tłumaczy ustnych i pisemnych. Poufność przekazanych danych jest o tyle istotna, że ich wyjawienie może zadecydować o przebiegu danego przedsięwzięcia – na przykład wtedy, gdy tłumacz dokonuje przekładu umowy handlowej. Należy również pamiętać o przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Czym są dane osobowe i ich przetwarzanie?

Poufność obowiązuje tłumacza w zakresie danych, które przetwarza. Warto wiedzieć, że dane osobowe, w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), to nie tylko same dane teleadresowe, ale wszystkie informacje pozwalające na identyfikację danej osoby lub organizacji. Natomiast przetwarzanie danych osobowych to wszystkie czynności, jakie na nich dokonujemy, włączając w to sam fakt ich przechowywania czy usuwania. Obowiązkiem każdej osoby przetwarzającej dane osobowe jest ich zabezpieczenie, co sprowadza się do stosowania środków bezpieczeństwa stosownie do ryzyka wycieku danych. Te środki należy odpowiednio rejestrować.

Poufność w zawodzie tłumacza przysięgłego

W nieco innej sytuacji są osoby dokonujące tłumaczeń uwierzytelnionych, czyli tłumacze przysięgli. Wykonują one zawód zaufania publicznego. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 listopada 1994 roku tłumacz przysięgły jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że nie może ujawnić faktów i informacji, z którymi zapoznał się w trakcie dokonywania tłumaczenia – jeśli tego dokona, ryzykuje odpowiedzialnością zawodową. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której tłumacz znajdzie się w posiadaniu informacji pomocnych dla wymiaru sprawiedliwości.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *