englishdeutsch

+48 13 49 32 575

+48 696 720 814

biuro@tktranslate.pl

Start :: Blog

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenie uwierzytelnione, zwane też poświadczonym, jest wykonywane przez tłumacza, który zdał egzamin na tłumacza przysięgłego. Dzięki temu może on dokonywać przekładu na rzecz organów państwowych – sądu, urzędów czy policji. Tłumaczenie musi być poświadczone, jeżeli dotyczy dokumentu posiadającego moc prawną.

Kiedy zwrócić się do tłumacza przysięgłego?

Z usług tłumacza przysięgłego korzysta się w celu uzyskania tłumaczenia różnych dokumentów. Tłumaczenia uwierzytelnione najczęściej dotyczą pism kierowanych do urzędów stanu cywilnego. Są to więc akta urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Inne dokumenty, których przekład musi posiadać ślad po okrągłej pieczęci tłumacza, to prawo jazdy, dowód osobisty, akty wystawiane przez notariusza, a także pełnomocnictwa. Wybierając się na zagraniczną uczelnię lub aplikując do pracy poza granicami naszego kraju, warto mieć przy sobie uwierzytelnione tłumaczenie certyfikatów, świadectw i dyplomów. Poświadczenie jest również wymagane przy tłumaczeniu dokumentacji medycznej.

Jak wygląda tłumaczenie poświadczone?

Przekład wykonany przez tłumacza przysięgłego jest bardzo dokładnie opisany. Dokument posiada adnotację odnośnie tego, czy tłumacz wzorował się na tekście oryginalnym czy na jego kopii. Jeżeli dany fragment tekstu jest nieczytelny, tłumacz na pewno o tym wspomni. Tłumacz przysięgły dokonuje przekładu każdej części danego tekstu, w tym również stempli czy pieczęci. Jeśli w tekście źródłowym pojawiają się fragmenty w innym języku, wówczas nie są one tłumaczone, choć mogą zostać opisane przez tłumacza. Warto pamiętać również, że tłumaczenie uwierzytelnione rozlicza się na podstawie strony rozliczeniowej, która zawsze wynosi 1125 znaków ze spacjami. Stawka za tłumaczenie jest ustalona z góry zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Różnica między tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym polega na odpowiedzialności cywilnej. Tłumacz może stanąć przed sądem za błąd popełniony w tłumaczeniu poświadczonym. Wówczas poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie, z kolei tłumacz może zostać ukarany przez sąd.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego?

Tłumacze przysięgli pracują dla biur tłumaczeniowych, prowadzą własną działalność albo wykonują zlecenia od danego organu państwowego, najczęściej policji lub sądu. W internecie można skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki zawierającej spis wszystkich tłumaczy, którzy otrzymali w Polsce uprawnienia do wykonywania zawodu. Najbardziej opłaca się jednak skorzystać z pośrednictwa rekomendowanego biura tłumaczeń, takiego jak nasze.