Sep 11 2020

/

Czy każdy może ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy?

Komu przysługuje zwrot?

Taka należność przysługuje każdemu, kto legalnie pracował za granicą, jako że z każdego wynagrodzenia potrącany jest podatek dochodowy. Jego nadpłata to właśnie zwrot. Mogą ubiegać się o niego zarówno osoby, które pracują za granicą od wielu lat, jak i pracownicy sezonowi, niezależnie od charakteru pracy.

Jak ubiegać się o zwrot podatku?

O zwrócenie należnych pieniędzy można ubiegać się tuż po zakończeniu pracy w danym miejscu lub na koniec roku podatkowego. W obu tych sytuacjach należy udać się do urzędu zgodnego z miejscem zamieszkania. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz i załączyć wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak kopia dowodu tożsamości oraz dokument z potwierdzeniem uzyskania dochodu i płacenia podatku przez pracodawcę. Rodzaj dokumentów różni się w zależności od kraju. Wszędzie jednak pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikowi karty podatkowej na jego żądanie. Urząd skarbowy, gdy tylko zatwierdzi poprawność złożonego wniosku, przechodzi do oszacowania zwrotu należnego podatnikowi. Na zwrot czeka się od kilku tygodni do nawet trzech miesięcy. Otrzymany zwrot nie podlega rozliczeniu w Polsce – gwarantują to przepisy, które nie dopuszczają do podwójnego opodatkowania.

Gdy dokumentów brakuje

Przygotowanie odpowiednich dokumentów to podstawa ubiegania się o zwrot podatku. Jeśli dana osoba nie posiada wszystkich potrzebnych papierów, wówczas może skorzystać z usług biura pośrednictwa, które skontaktuje się z odpowiednimi organami w celu doprecyzowania nieścisłości. Każdy podatnik może jednak samodzielnie kontaktować się z zagranicznym fiskusem. Należy wówczas szczególnie zadbać o prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów. Urzędy skarbowe w niektórych krajach umożliwiają złożenie wniosku przez internet. Należy pamiętać, że koniec roku podatkowego ma różny termin w zależności od kraju. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii rok podatkowy kończy się 5-6 kwietnia, z kolei w Norwegii – 30 kwietnia.

Ile średnio wynosi zwrot podatku zza granicy?

Otrzymanie nadpłaty z podatku dochodowego jest szczególnie atrakcyjne w przypadku krajów bogatych, które stanowią częsty cel emigracyjny Polaków. Wśród najpopularniejszych wymienia się Niemcy, Holandię, Wielką Brytanię, USA, Irlandię, Austrię czy Norwegię. Zwrot można uzyskać nawet do pięciu lat wstecz. Za trzy miesiące pracy sezonowej można otrzymać kwotę zwrotu wynoszącą około trzech tysięcy. Nasze biuro oferuje wsparcie w procesie ubiegania się o zwrot podatku z zagranicy.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *