Oct 02 2020

/

Co oznacza termin apostille?

Co na ten temat mówi prawo? Dokumenty z apostyllą w tłumaczeniach specjalistycznych z języka niemieckiego lub innych

Regulacje prawne dotyczące apostylli zostały zawarte podczas konferencji w Hadze, która odbyła się 5 października 1961 roku. Ten sposób uwiarygodniania dokumentów jest respektowany w 117 krajach. Jeśli chce się okazać dokument w państwach, które nie podpisały tej konwencji, to konieczne jest przeprowadzenie legalizacji dokumentów.

Jakie dokumenty wymagają klauzuli apostille?

Uzyskanie odpowiedniej klauzuli jest konieczne w przypadku pism, które przedstawia się organom państwowym, czyli urzędom, sądom lub policji. Dotyczy to zatem takich dokumentów jak akty stanu cywilnego i notarialne, zaświadczenia urzędowe, dokumentacja sądowa i administracyjna, a także dyplomy i wypisy z rejestrów. W 2016 roku Parlament Europejski zniósł konieczność stosowania klauzuli dla  aktów stanu cywilnego uzyskanych i okazywanych na terenie krajów należących do Unii Europejskiej.

Proces uzyskiwania klauzuli

Sposób otrzymania apostylli różni się w zależności od charakteru dokumentu. Ogólnym organem zajmującym się nadawaniem tego typu klauzuli jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jednak dokumenty wydawane przez placówki edukacyjne, a zatem dyplomy ukończenia studiów oraz inne świadectwa, powinny zostać uwiarygodnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W przypadku dokumentacji handlowej niezbędne jest uzyskanie poświadczenia ze strony Krajowej Izby Gospodarczej lub miejscowej izby gospodarczej. Natomiast odpisy z KRS muszą zostać opatrzone pieczątką Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz podpisem pracownika tego organu.

Jak wnioskować o klauzulę?

Żeby uzyskać poświadczenie ze strony Ministerstwa, należy złożyć odpowiedni wniosek, którego wzór znajduje się na jego stronie internetowej. Trzeba również pamiętać o tym, że apostille jest nadawana jedynie oryginalnym dokumentom.

Jak uzyskać apostille dokumentu z zagranicy?

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajduje się lista  zagranicznych placówek, które są upoważnione do wydawania klauzuli.

 

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *