Apr 11 2023

/

Child Benefit – świadczenie dla pracujących w Anglii

Osoby pracujące za granicą i posiadające dzieci mają prawo do skorzystania z tamtejszych świadczeń rodzinnych, jeśli tylko spełniają odpowiednie kryteria. Popularną formą wsparcia dla mamy i taty jest Child Benefit. To nieopodatkowany zasiłek o stałej stawce, przyznawany niezależnie od dochodów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać to świadczenie? Jakie dokumenty należy przedstawić w urzędzie? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

Kto ma prawo do Child Benefit?

To świadczenie jest przyznawane rodzicom i opiekunom prawnym, którzy na stałe przebywają w Wielkiej Brytanii, a do tego wychowują dziecko poniżej 16. roku życia lub nastolatka w wieku od 16 do 19 lat uczęszczającego do szkoły uprawniającej do pobierania tego zasiłku. Kolejna sytuacja, która pozwala na pozyskanie tego świadczenia, to wychowywanie dziecka w wieku 16-17 lat, które zakończyło edukację i jest zarejestrowane jako osoba poszukująca pracy lub szkolenia. Zasiłek przysługuje również rodzicom, jeśli dziecko nie mieszka na stałe w Anglii. Warunkiem jest to, aby osoba starająca się o świadczenie, przeznaczała pieniądze na wychowanie dziecka w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie zapomogi. Pobieranie Child Benefit uniemożliwia zatem otrzymywanie zasiłku rodzinnego w Polsce przez osobę, która sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Ile wynosi Child Benefit?

Wysokość świadczenia zależy od liczby dzieci. Na pierwsze z nich przyznawane jest 20,7 funtów tygodniowo, a na każde kolejne jest to tylko 13,7 funtów. Warto wiedzieć, że można starać się o przyznanie tego zasiłku wstecz, jednak jedynie do trzech miesięcy. Dlatego podejmując pracę w Anglii, warto odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Żeby uzyskać Child Benefit, powinno się wypełnić określone dokumenty. Należy do nich formularz CH2, który trzeba złożyć w odpowiednim urzędzie wraz ze świadectwem urodzenia dziecka lub certyfikatem adopcyjnym. Kobiety, które urodziły dziecko już w Anglii, najczęściej otrzymują ten formularz w szpitalu. Niezbędne jest podanie numeru ubezpieczenie społecznego wraz z numerem konta, na które zasiłek będzie przelewany. Jeśli urząd odrzuci wniosek, wówczas można odwołać się od jego decyzji w ciągu miesiąca. Pieniądze są przekazywane co miesiąc, jednak na wniosek rodziców, którzy są na przykład w trudnej sytuacji, zasiłek może być przelewany co tydzień.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *