Apr 21 2020

/

Tłumaczenia poświadczone podpisem elektronicznym – kiedy można je wykorzystać?

Czy podpis elektroniczny jest niezbędny? Wyjaśnia tłumacz przysięgły języka niemieckiego (online)

O zaleceniach dotyczących sposobu znakowania dokumentów można przeczytać w kodeksie zawodowym tłumaczy. Zgodnie z dobrymi praktykami sposób oznakowania przekładu jest nieco inny w przypadku tekstów w postaci papierowej i elektronicznej. Oba dokumenty muszą zawierać podpisaną i oznakowaną pieczęcią formułę poświadczającą, która jest umieszczona na samym końcu tekstu. W przypadku przekładów na papierze tłumacz musi ponadto umieścić parafkę oraz odbić pieczęć na każdej stronie dokumentu. Natomiast tłumaczenia przygotowane jedynie w formie elektronicznej wymagają oznakowania jedynie raz, właśnie w miejscu umieszczenia formuły. Wszelkie tłumaczenia pozbawione kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie są uznawane za uwierzytelnione, a tym samym nie przypisuje się im żadnej mocy prawnej. Mogą one zatem zostać odrzucone przez organy państwowe. Warto pamiętać o tym, że dokument podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego może zostać akceptowane jedynie w tej formie. Nie należy go drukować. To samo dotyczy przekładów wykonywanych w wersji papierowej.

Jak można uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Posiadanie tego rodzaju podpisu wymaga okazania dokumentu tożsamości oraz zaświadczenia potwierdzającego nadanie tytułu tłumacza przysięgłego. Certyfikat musi bowiem zawierać informacje dotyczące numeru tłumacza na liście prowadzonej przez ministra sprawiedliwości oraz par językowych, w jakich może dokonywać przekładów.

Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny można uzyskać u certyfikowanych dostawców, którzy są nadzorowani przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ich lista znajduje się na stronie urzędu. Do wyboru są podpisy elektroniczne w różnej wersji, którą można dostosować do własnych potrzeb. Uzyskanie podpisu elektronicznego zajmuje niewiele czasu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *