Feb 26 2021

/

SOKA-BAU - ile wynosi czas oczekiwania na zwrot?

SOKA-BAU to niemiecka instytucja, która nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Jej celem obrona praw pracowników budowlanych na terenie całych Niemiec, zwłaszcza w zakresie przysługującego im urlopu. Pracodawca niestosujący się do zaleceń tej organizacji powinien liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w tym karami finansowymi. Każda firma budowlana działająca na terenie Niemiec musi zarejestrować się w kasie SOKA-BAU.

Jakie są główne zadania kasy urlopowej SOKA-BAU?

Obowiązkiem każdego pracodawcy, który działa w niemieckiej branży budowlanej, jest odprowadzanie odpowiednich składek na rzecz zabezpieczenia urlopu pracowniczego. Muszą być one opłacone do 15. dnia kolejnego miesiąca. Ich wysokość jest uzależniona od miesięcznego wynagrodzenia brutto, nie powinna jednak wpływać na dochody osiągane przez pracownika. Co istotne, składki podlegają zwrotowi.

SOKA-BAU – kiedy pracownik otrzymuje zwrot? Czy przyda się tłumacz przysięgły języka niemieckiego?

Zatrudniona osoba może ubiegać się o wypłacenie ekwiwalentu lub odszkodowania za każdy dzień niewykorzystanego urlopu. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek (jeśli nie posługuje się biegle językiem niemieckim, wówczas przydatna może okazać się pomoc tłumacza) wraz z wyciągiem z konta. Dokument jest wysyłany zazwyczaj na początku lutego i zawiera informacje z ostatnich 24 miesięcy, dotyczące:

  • czasu zatrudnienia,
  • wynagrodzenia brutto,
  • liczby przysługujących dni urlopowych.

Do tego pracownik dowiaduje się, jakie wynagrodzenie przysługuje mu za niewykorzystane wolne. Dopiero na podstawie takiego wyciągu może wypełnić wniosek o przyznanie odszkodowania. Jeśli nie dostał dokumentu, wówczas musi zwrócić się bezpośrednio do kasy urlopowej.

Ile czasu na wypłatę ekwiwalentu SOKA-BAU  lub odszkodowania?

Pieniądze za niewykorzystany urlop są wypłacane pracownikowi zazwyczaj w przeciągu maksymalnie trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku. Osoby rezygnujące z pracy w branży budowlanej lub podejmujące inny typ pracy mogą złożyć wniosek po trzech miesiącach od zakończenia pracy. Jeśli natomiast pracownik rozpoczął naukę zawodu lub zaczął pracować umysłowo, to ma on prawo do uzyskania ekwiwalentu od razu po zakończeniu stosunku pracy. Należy pamiętać o tym, że od otrzymanych pieniędzy trzeba odliczyć podatek od wynagrodzenia, a także daninę solidarnościową.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *